Archive for the ‘Seyfullah Demir’ Category

Astrofizikçiler, bilinen fakat anlaşılması ve elde edilmesi zor olan ve antimadde diye adlandırılan negatif parçacıklar konusunda niçin heyecan ve ilgi duyarlar. Antimaddeden yapılmış yaratıklar, hatta başka evrenler olabilir mi?

Antimaddeden oluşmuş bir yaratıkla el sıkışırsanız acaba ne olur?

Mikroskop altı fizik kanunlarına göre, her ikinizde gama ışınları çıkararak yok olursunuz.

Antimadde hakkındaki bilgilerimiz 1932’ye kadar gider. Bu tarihte Pasedena, Kaliforniya’da uzaydan gelen bir kozmik ışının buhar hücresinde (içinden geçen elektrik yüklü parçacıkların izlerini görünür yapan cihaz) hızla geçtiği görülmüştür.

Bu özel ışının geride bıraktığı izi gerçekten dikkat çekiciydi. Tamamen normal bir elektronun izine benzemekle birlikte, dönüş yönü tam tersi doğrultudaydı. Bunun anlamı. Negatif yüklü elektronların aksine, bu ışının pozitif yük taşımasıydı. Böylece, antimadde keşfedilmiş oldu. Pozitron diye adlandırılan bu yeni parçacık, elektronun antimaddesi olarak karşılığıdır.

Fakat niçin evrende bu kadar az pozitron antimadde vardır. Astrofizikçilerin çoğu bu en çok sorulan soruya hep aynı yanıtı verirler:

Evrenin oluşumundan hemen sonra kozmos maddenin, antimaddeye tercih edilmesi şeklinde gelişti. Şu anda bütün evren, tıpkı dünyamız gibi, yalnızca maddeden meydana gelmiştir. Antiyaratıkların yaşadıkları antimadde dünyaları, bu astrofizikçilere göre tamamen hayal ürünüdür.

Antimadde konusunu, kuşku ile karşılayanların bile inkâr edemeyeceği gerçek, şimdiye kadar yapılmış laboratuvar denemelerinde üretilen veya yok edilen proton veya nötron kadar antiproton ve antinötronun da üretilmiş veya yok edilmiş olmasıdır. Bunun anlamı, fizik kanunlarında belli bir simetrinin olmasıdır; proton ve nötron miktarından elde edilen sayı daima sabittir. Proton olmaksızın antiprotonu, antiproton olmaksızın protonu yaratmanız imkânsızdır.

Böylece, bazı fizikçiler eşit miktarda madde ve antimaddeye sahip bir evren simetrisini öne sürerler.

Eğer böyleyse, nasıl oluyor da biz ve etrafımızdaki şeyler görünürde antimadde olmaksızın sadece proton, nötron ve elektronlardan meydana geliyoruz. Eğer evren, daha önce hiçbir şeyin olmadığı Big Bang ile başlıyorsa, sonuçta nasıl olurda antimaddeden daha fazla madde var olabiliyor.

Doğanın dört temek kuvveti olan, proton ve nötronları atom çekirdeğinde bir arada tutan “güçlü kuvve”, radyoaktif bozulmaya neden olan “zayıf kuvvet”, “elektro manyetizma” ve “yerçekimi” kuvvetlerini bir ana kuvvetin farklı görüntüleri olarak açıklamaya çalışan Büyük Birleştirme Teoristleri olarak adlandırılan bilim adamları, yukarıdaki sorulara yeni ve değişik bir cevap vermektedirler. Teorilerine göre, Big Bang’dan hemen sonraki gelişmeler, bugün laboratuvarlarımızda yaptıklarımız gibi olmamıştır. Bir antiprotonun eşliği olmaksızın tesadüfen bir proton meydana gelmiştir. Yaratılmış her 10 milyar antiproton için 10 milyar+1 proton bulunmaktaydı.

Bu rastlantı eseri fazla proton, madde-antimadde çiftlerindeki maddeye ek olarak gelmişti. Bütün bu madde-antimadde çiftlerine acaba ne oldu. Madde ve antimadde birbirlerine karşı patlayıcı olarak zıt olduklarından, bir enerji açığa çıkaracak “birbirlerini yiyip tükettiler.” Ortam hâlâ çok fazla sıcak olduğundan bu enerji tekrar ve oldukça çabuk bir şekilde madde-antimadde çiftlerine dönüştü.

Fakat nihayet (saniyenin 10 binde biri kadar sürede evrenin sıcaklığı düştü ve madde-antimadde çiftlerinin oluşma hızı birbirlerini yok etme hızına göre daha geride kaldı. Yok etme işlemi çok daha fazla bir hızla sürdü. Sonuçta, geride kalanlar gama ışınları ile bir daha asla antiproton bulamayacak olan bu bir miktar fazla protonlar idi. Dünyamız böylece, sadece geride kalanlardan şekillendi.

Bu anlatılanlar, astrofizikçiler tarafından kabul edilen günümüzdeki görüşlerin bir özetidir ve en azından 11 fizikçiye Nobel Ödülü kazandıran fikirleri içermektedir.

Bu düşüncelerin çoğunu kabul etmekle birlikte, birkaç astrofizikçi oldukça farklı bir sonuca vardılar. Bu görüşe göre, evren her yerde aynı olmayıp, tıpkı büyük bir dantel örgüsü gibidir. Bu örgüde antimaddeler, şuraya buraya dağılmış durumdadır. İleri sürdükleri görüşe göre bu antimadde yöreleri günümüz teleskopları ile gözlenemeyecek kadar uzaktadırlar. Dolayısıyla, şimdiye kadar gördüğümüz her şeyin, sadece maddeden yapılmış olması yalnızca bir rastlantıdır.

Sience Digest’dan Çeviren M.Y.Müh.Feridun GÖRGÜLÜ Mayıs 1983 Bilim Teknik Dergisi

Bedeninizdeki her hücre, her kuark, her elektron, başka bir boyuttaki moleküllerle gizli bir kütleçekimsel ilinti içinde olabilir! Uzun yıllar önce fizikçiler, evrenin aşina olduğumuz üç uzay boyutunun (kuzeygüney, doğubatı ve yukarı aşağı boyutlar, başka bir deyişle, üç boyutlu bir grafik üzerindeki x, y ve z eksenleri) dışında başka uzaysal boyutları olabileceğini öne sürmüşlerdi. Tanıdığımız ya da tanımadığımız uzay boyutlarının yanı sıra bir de zaman boyutu var. Günümüzde sicim kuramını savunan fizikçiler, yeni uzay boyutların sayısını yediye kadar yükseltmiş bulunuyorlar (Bkz. Sicimlerle Yeni Evrenler, Bilim ve Teknik, Şubat 2000). ABD’nin California Üniversitesi’nde (Berkeley) fizik asistanı olan Nima Arkani-Hamed (28), daha da ileri gidiyor. Sicim kuramcılarının, bu fazladan boyutların, kendi üzerlerine kıvrılmış çok küçük ölçeklerde (Planck Ölçeği = 10-33cm =  santimetrenin bir milyar kere trilyon kere trilyonda biri) olduğunu düşünmelerine karşılık, Arkani-Hamed, bunların çok daha büyük, milimetre ölçeği yakınlarında olabileceklerini öne sürüyor. Genç kuramcıya göre biz bu fazladan boyutların farkına varamıyoruz; çünkü doğanın temel kuvvetleri olan (atom çekirdeklerini ve içlerindeki temel parçacıkları bir arada tutan) şiddetli çekirdek kuvveti, (atom çekirdeklerinin bozunmasına yol açan) zayıf çekirdek kuvveti ve (atomları, yani çekirdeklerle, etraflarında dolanan elektronları bir arada tutan) elektromanyetik kuvvet, tanıdığımız üç uzay boyutunda bulunuyor. Bu üç kuvvetten çok daha zayıf, ancak çok daha uzun erimli olan kütleçekimiyse, Arkani-Hamed ve benzer görüşleri savunan fizikçilere göre, ötekilerden farklı; çünkü farkında olmadığımız öteki boyutlara dağılmış durumda. Ve kütleçekimi öteki boyutları da kapsıyorsa, bu boyutlar içindeki maddeyle de etkileşiyor olabilir. Bu da, evrende tanıdığımız maddenin eksikliğini kapatıyor olan kuramsal “karanlık madde”yi açıklayabilir. Arkani-Hamed’e göre bu boyutlardan bazıları, daha güçlü parçacık hızlandırıcıları yapıldığında (örneğin Avrupa Parçacık F,iziği Laboratuvarı CERN’de 2005 yılında hizmete girmesi beklenen Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nda [LHC] ortaya çıkabilir.

Kasım 2000 Bilim ve Teknik

Evren neden böyle? Neden üç uzay boyutu ve bir zaman boyut, toplam dört boyut var? Evren felsefesinin (kozma-filozofi) bu parlak sorularına Classical and Quantum Gravity (Klasik ve Kuantum Kütleçekimi) dergisi şöyle yanıt veriyor. Çünkü bunun dışındaki olasılıklar, Evren’in yaşamasına izin vermezdi.

ABD’de Princeton. New Jersey’deki İleri Çalışmalar Enstitüsü’ndeki Amerika’lı araştırmacı Max Tegmark, Evren’in uzay boyutu üçten az olsaydı yaşamın (ve kütleçekiminin) mümkün olamayacağını söylemektedir. Bu durum üçten fazla boyut içinde doğrudur: Evren’in üçten fazla uzay boyutu olsaydı, ne Güneş’in etrafında gezegenler, ne de atom çekirdeği etrafında elektronlar yörüngede kalabilirdi.

Bizim evrenimizin dışında var olabilecek bütün evrenler, karasız ve önceden kestirilemez olurdu (tabloya bakınız).

Bu olası evrenler içinde, kuramsal olarak, yalnız takyonların (ışıktan daha hızlı parçacıklar) var olduğu bir evren devam edebilirdi.

Evren’imiz dört boyutlu olduğu için mutlu olmalıyız. Bu, varoluşa, kararlılığa, düzenliliğe ve yaşamın ve zenginliğine elverişli olan tek evrendir.

(Sience et vie, Ocak 1998)

MART 1998 Bilim Teknik Dergisi

Bilimciler, ‘görünür evren’in temel yapıtaşları olan kuarkların kütlesini netleştirdiler.

Evrendeki “tanıdığımız madde”nin yüzde 99’dan fazlası, atom çekirdeklerini oluşturan proton ve nötronlardan mamul. Bu çekirdek parçalarıysa basit anlatımla kuark denen temel parçacıkların iki çeşidinden oluşuyor.

Kuarkların maddenin temel yapı taşları olduğu, 1968 yılında keşfedilmişti. Doğada kuarkların 6 türü ya da fizik diliyle “çeşnisi”, bir de bunların antimadde karşılıkları olan antikuarklar bulunuyor. Bunların en hafifleri olan ve proton ve nötronların içinde birbirlerine bağlı olarak bulunanları “yukarı” ve “aşağı” diye adlandırılan çeşniler.

Protonlar, iki yukarı, bir de aşağı kuarktan oluşurken, nötronlarda durum tersi: iki aşağı ve bir yukarı kuarktan oluşuyorlar. Bu kuarkları çekirdek içine hapseden, dört temel doğa kuvvetinin en güçlüsü olan şiddetli çekirdek kuvveti (güçlü kuvvet de deniyor).

Şiddetli çekirdek kuvveti de sekiz “çeşnisi” olan gluon adlı parçacıklar aracılığıyla etkileşiyor. Yani proton ve nötronlar içindeki yukarı ve aşağı kuarklar, birbirleriyle gluon alışverişinde bulunarak bir arada kalabiliyorlar. Bu, maddenin yapısının basit resmi.

Gerçek resimse bilimcilerin bile zor kavrayabildikleri bir kaos tablosu. Bir kere kuarkları bu şiddetli çekirdek kuvvetinin pençesinden kurtarıp birbirlerinden ayırarak tek tek incelemek imkansız. Ayrıca bu kuvveti taşıyan gluonlar da birbirleriyle etkileşim içinde. Proton ve nötronların içindeki üçlü kombinasyonlardaki yukarı ve aşağı kuarklara “değerlik” kuark (valence quark) deniyor. Ama bu üçlüler proton ya da nötronların kütlesinin yüzde 2’sinden daha azını meydana getiriyor. Asıl kütle, proton içinde her an ortaya çıkan ve birbirini yok eden sonsuz sayıda başka kuark ve antikuark çifti ve gluondan meydana geliyor. Proton ve nötronların kütlesinin asıl bölümünü de bu “sanal” kuark ve gluonlar oluşturuyor.

Daha önce hafif kuark ve bazı parçacıkların kütlelerini daha kabaca hesaplamış olan gruptan Fransız araştırmacı Laurent Lellouch, karmaşayı “her şey, her şeyle etkileşiyor” diye dile getiriyor. Bu da milyonlarca değişkeni içeren imkansız hesapları gerektiriyor.

Yine de, Kuantum Renk Dinamiği (Quantum Chromodynamics – QCD) denen çok karmaşık bir hesap tekniği ve süperbilgisayarlarla uzun simulasyonlar gerçekleştirilerek, hafif kuark kütlelerinin yaklaşık değerleri, 2008 yılının Kasım ayında açıklanmıştı. Ekip, bu değerlere ulaşabilmek için bilinen gluon kütlelerinden yola çıkmıştı.

Şimdiyse yeni bir ekip, QCD hesaplarında daha farklı bir yaklaşımla önceki hesaptaki %30 hata payını, yüzde 1,5’e indirdiğini açıklamış bulunuyor. Araştırmacılar, bu kesinliğe ulaşmak için, iki hafif kuarktan 500 kat daha ağır olduğu için kütlesi daha kolay hesaplanan “Tılsım” (Charm) adlı kuarkla aşağı kuarkın; yine ağır bir kuark olan “Garip” (Strange) kuarkla da yukarı kuarkın doğadaki bollukları arasındaki orandan yola çıkmışlar.

Sonuçta, yukarı kuark için bulunan değer 2.01 milyon elektronvolt (0.16 milyon elektronvolt fazla ya da eksik). Aşağı kuarkın kütlesiyse, 4.79 milyon elektronvolt (0.6 milyon elektronvolt fazla ya da eksik). Bu durumda yukarı kuark, proton kütlesinin yalnızca yüzde 0.214’üne, aşağı kuarksa yüzde 0.510’una eşit.

Bu değerler, fizik camiası için son derece önemli. Çünkü hafif kuark kütlelerinin bilinmesi, LHC ve öteki hızlandırıcılarda gerçekleşen parçacık çarpışmaları nın sonuçları için Standart Model’in öngörülerinin hesaplanmasında yardımcı oluyor. Bu hesaplar da yeni parçacık ya da olguların varlığına işaret edecek tutarsızlıkları ortaya koyabilir. Ayrıca kesine çok yakın kütle değerleri, parçacıkların neden bu kütlelere sahip olduklarını açıklayan daha “derin” kuramların oluşumuna yol açabilir.

http://www.ntvmsnbc.com/id/25082402/ adresinden alıntı

 

 

 

İnsan beyni, bireyleri yanlış bilgilere ve yalanlara inanmaya itiyor. Yanlış düşünceler her yerde. New York Times gazetesinde yayınlanan bir habere göre Amerikalılar’ın yüzde 18’i güneşin dünyayın etrafında döndüğüne inanıyorlar. Beynin hafıza ve inançlarla olan ilişkisi insanları doğru olmayan şeylere inanmaya bile itebiliyor.

Beyin bir bilgiyi, bilgisayar hafızası gibi depolamıyor. Bilgiler dinlenmiyor. Aksine aklınıza her gelişlerinde ilk kez kaydediliyormuşçasına yeniden işleme tabi tutuluyor. Bu nedenle mesela siz de Fransa’nın başkentinin Paris olduğunu biliyorsunuz, ancak nerede ve nasıl öğrendiğiniz hakkında hiçbir fikriniz yok.

Amnezinin kaynağı olarak da bilinen bu fenomen, bireylere öğrendikleri herhangi bir bilginin doğru ya da yanlış olduğunu unutturuyor. Mesela, ne zaman bir yalan, onun aksini kanıtlayan bir bilgiyle ortaya konulsa, beyin bunu ‘doğru’ bir bilgi olarak algılıyor. Kısacası beyniniz aslında size oyun oynayıp, size yalan söylüyor! Bilginin kaynağı unutuldukça, yanlış bir şeyi doğru olarak algılama durumu daha da vahim bir hal almaya başlıyor, çünkü aslında doğruluğuna kendinizi daha da ikna ediyorsunuz.

Aynı zamanda dünya görüşünüze uyan bilgilere daha çok inanıyorsunuz ve bu arada da doğruluğunu sorgulamayı unutuyorsunuz. Psikologlar da efsanelerin bile, beyinde duygusal bir noktaya etki ettiği için yer tuttuğunu söyleyerek, bu görüşü destekliyorlar. Stanford Üniversitesi’nde yapılmış bir araştırmaya göre, inanılan düşüncelerin aksini kanıtlamaya çalışmak bir işe yaramazken; baştan inanılan bilginin yanlış olduğunu varsayma halinde, insanlar karşı görüşü dinlemeye daha açık.

İşte, hiç sevmediğiniz, sinir bozucu bulduğunuz şarkı sözlerinin ya da reklam repliklerinin aklınıza takılmasının nedeni de buradan geliyor. Beyinin bu özelliğini keşfeden programcılar ve reklamcılar de bunu kullanıyorlar. Yapılan başka bir araştırmaya göre, medyada aksi kanıtlanmaya çalışılan haberler bile, aslında sürekli tekrar edildiğinden, hedef kitleyi doğru olan bilgi yerine, yanlış olanına inanmaya sevkediyor.


Eflatun, idealar öğretisinde, ―Çevrenizde yer alan nesneler birer görüntüdür, gerçek olan bunların ideasıdır– der. Eflatun‘un bu düşüncesi, en güzel anlatımını Politei adlı eserinin VII. kitabındaki ünlü mağara örneğinde bulur. Buna göre, bu dünyanın insanları yeraltında bir mağarada yaşayanlara benzer. Ama mağarada oturan insanlar kollarından, bacaklarından zincirlerle bağlanmışlar, ne oturdukları yerden kalkabilir, ne de başlarını geriye çevirebilirler. Kendilerini bildikleri andan itibaren orada öylece oturmaktadırlar. Arkalarındaki ışıklı yoldan birçok nesne geçiyor ama onlar yalnızca dışarıdan içeriye sızan ışığın bu nesnelere çarparak duvarda yarattığı hayalleri görebiliyorlar. O hayalleri meydana getiren gerçek nesneleri göremezler, hayalleri gerçek sanırlar. İşte bizler de dünya yaşantımızda aynen bu durumdayız. Bu dünyayı tek ve alternatifsiz olarak düşünüyoruz.

 

 

 

Tüm kadim yazıtlarımızda gelecekte bir gün dünyada Altın çağın yaşanacağıyla ilgili bilgiler var. Hatta Nostradamus bile bu çağ hakkında bilgi vermiştir. Daha doğrusu verememiştir. Çünkü genelde beklenmeyen olayları veya felaketleri haber veren Nostradamus altınçağ döneminde haber verecek hiçbir olay görememiştir. Yani ne bir savaş ne bir deprem ne fırtına insanlara için yıkıcı olmamıştır. Aynı dönem İslam’ın sözlü kaynaklarında da geniş yer bulur. Hiçbir olumsuzluğun olmayacağı, sınırsız kaynakların olacağı söylenmiştir. Bu barış dönemini Tevrat; kurtla kuzunun yan yana duracağı dönem olarak vurgulamıştır. Tibet kaynaklarına göre ise sihirli güçlere sahip insanların dönemi olacaktır. Tüm bu anlatımlar altın çağın bir yönüne vurgu yapmaktadır. Bizim altınçağı anlayabilmemizin yolu M.S. 2150 kitabındaki makro felsefe mantığını anlamaktan geçer.  Ben bu yazımda sizin için bir özet çıkardım.

Öncelikle şu andaki yaşam felsefemizi mikro felsefe ve toplumumuzu da mikro toplum olarak adlandırmaktadır. Dünya nüfusunun felaket ile büyük bir bölümünü kaybederek 300 milyona düştüğünü söylemektedir. Burada da felaket senaryosunun işbaşında olduğunu görmekteyiz. O felaketin 2000’li yılların başında gerçekleştiği ve onun etkisiyle toplum büyük değişiklikler geçirerek makro felsefeyi geliştirdiği anlatmaktadır. Günümüzden bahsetmektedir. Yani kıyameti bu aralar yaşamamız gerektiğini söyleyen bir kaynağımız daha var demektir.

Altın çağı anlatan kitabın kahramanı gelecekte bir dinin geçerli olmayacağını hemen tüm dinlerin özünü barındıran bir yaşam biçimi olduğunu söylemektedir. Günümüzdeki insanları kısıtlayan ve ne yapmasını emreden bir din ya da yönetim şekli geçerli değildir.

Mikro adam dediği günümüz insanının “geçici olarak oyna­dığı role gerçek benliğini yitirecek kadar dalmış ve o rolü seçe­nin sadece kendisi olduğunu unutmuştur! Geniş açıdan bakıldı­ğında ortada herhangi bir adaletsizliğin söz konusu olmama­sının nedeni bu; çünkü her ruh oynadığı her rolü kendisi seç­miştir.” Diyerek daha önce vurgulamaya çalıştığım -öte dünyadayken dünyadaki hayatımızı biz seçerek bedenleniriz- fikrimi desteklemektedir.

Sümer tanrılarının uzun yaşama sırlarını anlatması açısından bir paragrafı aynen alıyorum. “Evet. Kuramsal olarak 10. bilinç düzeyine ulaşan herkes istediği kadar yılı fiziksel bedende geçirebilir. İdrak ne ka­dar yükselirse, fiziksel beden de o kadar kolay denetim altına alınabilir. Mikro adamın aksine, bizim üst düzeydeki Makro varlıklarımız dilediklerinde fiziksel, dilediklerinde astral bedenlerini kullanabilirler. Sadece fiziksel düzeyde almaları gereken ders varsa, bu dersi öğrenene kadar fiziksel bedende kalırlar. Amacımız kendimizi sınırlı, düşük titreşimli fiziksel varlığımızdan tamamen özgürleştirmektir.”

Kıyametten sonra, seçilmiş ekip veya ekipler 10-15 bin yıl daha dünyada kalacaklardır. İşte bu ekipler tanrı olarak bilinecek ve bütün planları öte dünyadaki ortak bilinçten alacaklardır.

Makro düzeyde aile, ekonomik sınıf, din, milliyetçilik, ulusallık, kültürel ve ırksal bölünmeler gibi mikro adamın önemsiz ve bölücü uğraşları terk edilmiştir. Bencil olma, kendi mutluluğu­na başkalarınınkinden daha fazla önem verme, rekabet, savaş, başkalarını yok etme, aşırı tüketimle kirlilik yaratma, aşırı üreme ve işbirliğini reddetme gibi olgular yanlış olarak görülür ve kesinlikle uygulanmaz.

Kişiler bedenlerine hükmedebildikleri için korkulardan, kıskançlıklardan, hastalıklardan, açlıktan, yalnızlıktan, sinir bozucu gerilimlerden ve kendi kendinden nefret duygusundan kurtulmuşlardır.

Makro toplum zihinsel gelişmeye son derece değer verdiği için, birkaç yüz marka sabun, çeşit çeşit tuvalet kâğıdı veya diş macunu ya da evcil hayvan yiyeceği gibi gösterişe yö­nelik malzeme üretmez. Mak­ro adam tüm hayvanlarla uyum içinde yaşadığından, onları beslemek, korumak veya onlarla arkadaşlık etmek adına, hiç­bir hayvanı içeri kapatıp tutsak etmez.

Rekabete ve aşırı tüketime dayanan, atığı bol bir ekonomi uygulanmadığı için sa­tıcılara ve reklâmlara gerek duyulmaz. Ve tüm üretim hiz­met mekanizması tarafından yürütüldüğünden, işçi-yönetici sı­nıfı ve sendikalar yoktur.

Uyuşmazlıklarla ilgili yasalar olmadığından, avukatlar ve mahkemeler de yoktur. Makro zihin güçleriyle denetim altına alınamayan hiçbir hastalık bulunmadığı için doktorlara ve has­tanelere gerek duyulmaz. Makro toplum sevgi ve işbirliği değerlerine dayanan evrensel bir uyum içinde yaşar, bu yüzden orada devletin bürokratik kuralları da gereksizdir.

Mikro toplumda devletin üstlendiği görevlere Makro top­lumun gerçekten hiç gereksinimi yoktur. Polis ve benzeri güçler yoktur, çünkü mikro bölünmeler ve hak­sızlıklar yoktur. Tüm fiziksel gereksinimler karşılıksız sağlan­dığı için para kullanılmaz, kişisel mal edinilmez, çünkü her şey herkesin kullanımına açıktır ve her­kes bu ortak yaşama gerektiği ölçüde katkıda bulunur. Orada ne mikro çekişme veya umursamazlıkların kurbanı olan insanları gözetmeye yönelik yardım kuruluşlarına, ne de yasama kurullarına ve sonu gelmez mikro önyargılarıyla sert tartışmalar içindeki yasa koyuculara gerek vardır. Orada mikro dünyaya özgün bürokratik kuralların hiçbirine gereksinim duyulmaz.

Makro düzeyde aşk ve seks aynı şey değildir. Mikro adam birine âşıksa sevdiğinin onun olmasını ister ve onun özgürlüğünü kısıtlar. Bu erkek veya kadın olarak fark etmez. Kişi kendisini de onun malı olarak görür. Oysa bu sahiplenme duygusu birçok kötülüğün kaynağıdır. Makro düzeyde kişilerin bilinç düzeyi ilişkiyi belirler ama kesinlikle aidiyet yoktur. Eşler istedikleri herhangi biriyle seks yapabilirler. Seks vücudun bir ihtiyacı olarak görülür ve aşkla özdeşleştirilmez. Bu günkü fikirlerimize ters gelen bir durumdur ama kıskançlık; vahşet veya cinayetin sebebi olduğunu düşündüğümüzde çokta ters değildir.

Mikro düzeyde sahiplenme duygusu beraberinde aileyi getirdi ve her önüne gelen çocuk yapar duruma geldi. Evrimsel olarak düşündüğümüzde doğrudur ama insan olarak düşündüğümüzde çok yanlıştır. Mikro aile istediği kadar çocuk sahibi oldu ve onu malı gibi gördü. Oysa bir çocuk yetiştirmek dünyanın en zor işidir. Anne babalar hiçbir eğitim almadan çocuk yapıyor ve sokaklara salıyor. Sonra da bu çocuklar kapkaç, hırsızlık, eroin, esrar, alkol, adam öldürme gibi her türlü melaneti işler oluyorlar. İşte bu sebeplerle altın çağda çocuk sahibi olmak isteyenler yeterli eğitimi aldıktan sonra çocuk sahibi olurlar. Buna rağmen çocuk yine de toplumun malı olur. Ailesi onunla ilgilenir ama her sorunu, eğitim ve öğretimi tamamen toplumun sorumluluğundadır.

“Makro düzeyde 10. Dereceye gelen insan isterse bedenini terk ederek bir üst yaşama çıkar” düşüncesini Kuran’daki RAHMAN 54’deki “İki cennetin de devşirmesi yakındır.” sözüyle özdeştir. Demek ki kurulacak olan iki cennet diğer ikisine nazaran 10. Düzeye yakın insanlardan oluşacaktır. Eğer kişi 10. Düzeye gelmişse (ya da çalışıp uğraşan herkes) astral seyahat yapar. Bu seyahat türü bedeni bırakıp astral beden olarak seyahat etmektir. Astral seyahat hakkında bilgi vermeyeceğim isteyen başka kaynaklardan (netten veya kitaplardan) gerekli bilgiyi alabilir.

Kitap, 10. düzey birinin başka dünyalara düşünce hızıyla seyahat yaptığını söylemektedir. Seyahati yapan kişi bir gezegenin manyetik alanının düzenlemesi işine katkı yapmıştı. Aynı düşünce yapısı Michael Newton’un kitabında da vardı. Daha önce yazmıştım. Bir gezegene musallat alacak olan bir sarmaşık için önlem alınmıştı. İşte Atlantisliler veya onlar gibi olanlar tüm dünyadaki ve evrendeki her gezegenle uğraşıp biyolojik yaşam oluşturmaya çalışırlar. Onun için evren canlı kaynıyordur. Uzay yolculukları veya evreni keşfetmek için uzay gemileri değil astral seyahat kullanılır. Fakat bedensel olarak gitmek gerekirse astral dünyaya cihazlarla geçerek aynı seyahat araçlarla yapılabilir. UFO’ların yaptığı gibi… UFO dediğimiz şeyler bizim altın çağı yaşayan insanlarımız olabilir.

Makro toplumun üyeleri o yaşamlarında öğrenebilecekleri her şeyi öğrendiklerine karar verdik­lerinde, astral ve fiziksel bedenleri arasındaki bağı koparır­lar, böylece fiziksel beden ölürken, ruh bir üst düzeye çıkmakta özgür kalır. Bu işlem tekâmül ederek yükselmenin sonucudur.

 Hani eskilerin bir sözü vardır “Ne dilediğine dikkat et! Gerçekleşebilir” derler. İşte M.S. 2150 kitabında da aynı anlatımı görüyorum. Kitaptaki anlatımı düzenleyerek aldım “aklımızdan geçen her düşünce bir duadır; çünkü bir kez düşünüldüğünde, o düşünce evrenin sürekli bir parçası haline gelir ve makrokozmik birliğe yönelir. Bütün dualar, gerçek­te bütün düşünceler, istekleri dile getirir. Buna ister dua, ister düşünce de, hepsi bir; sonuçta bu deneyimlediğimiz her şeyi yarattığımız bir araçtır. Senin zihnin o tek olan zihnin bölünmez bir parçası oldu­ğu için, isteklerini yerine getirecek tüm güce sahipsin. Ne is­tersen onu alırsın, ancak alacağına ‘inan’. Dünyadaki tüm büyük dinler “Ne ekersen onu biçersin” derler. Makro felsefeye göre bu deyişin anlamı olumlu ve olum­suz düşünce kalıplarının yarattığı sonuçlarda aranmalıdır. Eğer gerçekleşmesinden korktuğunuz bir şey varsa, genelde gerçek­leşir; çünkü düşünce enerjinizi bu korkulu olaya harcar, do­layısıyla da onu kendi düşüncenizin enerjisiyle yaratmış olur­sunuz.”

Düşüncelerin insana yaptıkları etkiyi anlamak için Hıristiyanlıktaki stigmata olayını anlamak gerek Stigmata, İsa’nın çarmıha gerilişi sırasında vücudunda oluşan yara ve lekelerin ve de acının verdiği duyarlığın ismidir. Terimin kökeni Pavlus’un Galatlar’a yazdığı bir mektuba dayanır. Bu mektupta Pavlus: “Bedenimde İsa’nın sahip olduğu yaraları taşıyorum.” dedi. Bu yaralar tarih içerisinde birçok insanda oluştu. Önceleri İsa’nın çarmıha gerildiğinde çivilerin avuç içine çakıldığı biliniyordu. O tarihlerde bu yaraları taşıyanların hepsinin ellerindeki yaralar avuç içinde oluşuyordu. Sonraları bir doktor avuç içine çakılan çivinin vücudun ağırlığını taşıyamayacağını ispatlaması ile yaralar bileklerde oluşmaya başladı. Daha sonra doktorun hata yaptığı ve avuç içine çakılan çivilerin de vücut ağırlığını taşıyabileceği gösterildi. Yaralar yine yer değiştirdi. Yani kişi İsa’nın çarmıhta çektiği acıları kendine çektirmek için düşüncelerini kullanmaktadır. Bunu bilinçli olarak değil ama bilinçaltında istediği için oluşmaktadır. Çünkü o tür insanlar çok fazla itibar görmekteydi. Hatta kendini yaralayan ve o yaraları kesici aletlerle yapanlar bile vardı. Düşüncelerimiz vücudumuz üzerinde tam bir denetime sahiptir.

Kıyamette kimler yeterli seviyeye ulaşacak kimler ulaşamayacak konusuna değinmek istiyorum. Altın çağı tekâmülü yeterli seviyede olamayan ruhların yaşayacağını söylemiştim. Fakat bu gün dünyada yaşayan her ruh seviyeyi aşacak konumdadır. Önceleri hayalet gibi astral düzeye sıkışıp kalan insanların tekâmülünü tamamlayamayacağını düşünüyordum ama eşzamanlılığı anladıktan sora yaratılan her ruhun tekâmülünü tamamlayabileceğini anladım. Öyle sanıyorum ki gizli tekâmülü gerçekleştiremeyen ruhlar vardır. O ruhlar kıyametten sonra açık tekâmül ettirilirler. Belki bu ruhlar 10 bin yıl yerine 1000 yılda tekâmül edecekleri için yarı bilinçli döneme sokulmazlar. Sonuçta eşzamanlılık prensibi gereği geç kalmak korkusu yoktur. Geç kalmak bizim zamanımız içinde söz konusudur. Kıyamet zamanı Atlantislilerin oturup karar verdikleri bir zaman değildir. Kıyamet, bizi oluşturan program gereği olduğundan zamanı sabittir. Öne çekilemez veya sonraya bırakılamaz. Onun için insanlığın bu tarihe yetiştirilebilmesi için kutsal mekânlar canla başla uğraşırlar.