Zümer Suresi 18. ayetinde Rabbimiz iman edenlerden şöyle bahsetmektedir:

[039.018] Ki onlar, sözü işitirler ve en güzeline uyarlar. İşte onlar, Allah’ın kendilerini hidayete eriştirdikleridir ve onlar, temiz akıl sahipleridir.

Bu ayet, Müslümanlar arasında yapılan sohbet ve tartışmalarda anlam kaymasına uğratılarak “Onlar her sözü dinlerler ve en güzeline uyarlar” şekline çevrilmiştir. Ayetin bu şekilde dile getirilme amacı, söylenen her sözün dinlenmesi ve bu sözler arasında en doğru olanının kabul edilmesi gerektiğine dair bir anlam taşıdığı düşüncesidir.

Kişi söylenen her sözü elbette dinleyecek, sözlerin içinden en doğru olanını seçecek ve kabul edecektir, fakat bu düşüncenin delili Zümer Suresi 18. ayeti değildir, çünkü bu ayet, okuyana böyle bir mesaj vermemektedir. Kişinin her sözü dinlemesi gerektiğine dair bir delil olarak ortaya konan bu ayette, ayetin mealine “Her” kelimesini koymayı gerektiren bir ibare zaten bulunmamaktadır.

Bu ayetin mealleri ile ilgili olarak tetkik etme imkânı bulduğumuz meallerin tamamına yakını (Muhammed Esed’in meali hariç), bu ayetin mealini “Her” kelimesini koymadan yaparak Arapça metin ile uyumlu bir anlam vermişlerdir, fakat birçoğumuzun dilinde bu ayetin meali, maalesef “Her sözü dinlerler” şeklinde dolaşmaktadır.

Bu ayete “Her sözü dinlerler” şeklinde bir anlam vermenin ne gibi sakıncası olabilir?

Ayette geçen “Elkavle” kelimesi ile kast edilen söz Kur’an’dır. Bunu aynı surenin 23. ayetinde “Allah, sözün en güzelini ikizli, ahenkli bir kitap olarak indirdi. Ondan Rablerine saygısı olanların derileri ürperir. Sonra derileri de, kalpleri de Allah’ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Allah’ın rehberidir. Allah, onunla dilediğini doğru yola çıkarır. Her kimi de Allah şaşırtırsa, artık ona doğru yolu gösterecek yoktur” buyurulmuş olmasından da anlayabiliriz.

Allah (CC) Kur’an’ı kast ederek onun “Sözün en güzeli” olduğunu beyan etmektedir. Yani dinlenilmesi istenen şey, sözün en güzeli olan Kur’an’dır. “Her sözü dinlerler” olarak bu ayeti dillendirdiğimiz zaman, bu ayet anlam değişimine uğramaktadır şöyle ki:

Allah (CC) “Sözü dinlerler” demek ile Kur’an’ı dinlemeyi kast etmektedir. Bu ayeti “Her sözü dinlerler” olarak okuduğumuzda, kast edilen anlam ortadan kalkarak, başka sözlerin de dinlenmesi anlamı çıkmaktadır. Bu durum ise ayetin kast edilen mana dışına çıkarılması anlamına gelecektir.

Ayet, iman edenlerin Kur’an’ın işittikleri zaman, sözün en güzeli olan bu kitaba iman etmek sureti ile doğru yolu bulacaklarını, bu kimselerin ise temiz akıl sahibi olduklarını beyan etmektedir.

Bu hatırlatmayı yapmaktan amacımız, yanlış olduğunu iddia ettiğimiz okuma yapanları tahkir etmeye yönelik olmadığını söylemek istiyoruz. Amacımız, Allah’ın ayetlerinin bazı yanlış mülahazalar sonucu farklı yönlere nasıl çekilebileceğine dikkat çekerek, bu konuda daha titiz davranılması gerektiğine dairdir.

EN DOĞRUSUNU ALLAH (CC) BİLİR.

Öncelikle videoyu dinlemenizi öneririm. Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan; insanın oluşumunu anlatırken, insanın dünyasal olmayan şeylerden oluştuğunu söylemektedir. Ve bu olmayan şeyin kuantum evrenle bir ilişkisinin olduğunu anlatmaktadır. Aynı şeyi Fizyolog Prof. Dr. Sinan Canan da söylemektedir. Beynin bir yerlerle bağlı olduğunu açıkça söylemektedirler.

Öncelikle Bilinç, bilinçaltı ve hafızanın basit tanımını yapmak gerekir.

Bilinç: insanın kendisini, çevresini ve olup biteni tanıma, algılama, kavrama, fark etme yetisi.

Hafıza: Bellek, bilgilerin depolandığı yer.

Bilinçaltı: İnsanda, bilinçdışı olmakla birlikte, kapsamında olanların istendiği zaman bilince çağrılabildiği zihin bölgesi; kişide, bilince inmeyen olayların geçtiği varsayılan iç.

İnsan bilinciyle farkındalığı oluşturur. Bunu yaparken çocukluğundan itibaren beynini eğitir. Yaşadığı her deneyimi hafızasında ve bilinçaltına (aslında isim bilinçüstü olmalıydı) kaydeder. Videodan da anlaşılacağı gibi bu işi dalga örüntüleri halinde yapar ve hafızasına yerleştirdiği her şey, daha önce hafızaya yerleşenleri de etkiler, değiştirerek şekillendirir. Yani bu konuda bilgisayarlardan çok farklı bir sistem ile çalışır. Hafızaya kayıt ile bilinçaltına kayıt farklı şeylerdir. Hafızaya bilgisayardakine benzer şekilde bilgiler kaydedilir oysa bilinçaltına yargılar kaydedilir. Örneğin hava cereyanına maruz kalarak hasta olmuşsanız ya da bunu çevrenizden çokça duymuşsanız bu bilgiyi hafızanıza kaydedersiniz. Ve bir hava cereyanına kapıldığınızda hafızanızdaki bilgiye dayanarak hasta olacağınızı tahmin edersiniz. Oysa bu zorunluluk değildir. Fakat bilinçaltı bu düşünceleri alır ve vücudu hasta eder. Çünkü bilinçaltınız sizin oluşturduğunuz bu yargıyı eyleme geçirme mekanizmasıdır. Aslında siz cereyanda kaldığınızın farkında olmasanız da hasta olursunuz. Bilinçaltı ona yüklenen işlemi yapar.

İnsan, bilinç-bilinçaltı ilişkisini çocukluktan itibaren oluşturur. Ve bu ilişki genellikle doğru bir şekilde oluşmaz. Çünkü insanlık böyle bir ilişkinin varlığından bile habersizdir. Haberli olanlar bile ilişkinin çalışma şeklini tam bilmediği için doğru bir yol tavsiye edememiştir. Bu durum son zamanlarda önem kazandığı için bu konudaki bilgiler, yeni yeni değerlendirilmeye alınmaktadır. Aslında dünyanın çok büyük bir çoğunluğunun bu konulardan haberi ve bilgisi olmadığı için konu bireysel çabalarla sınırlıdır.

Çocukluktan itibaren çocuklara yaptığımız en büyük kötülük “sen yapamazsın” sen başaramazsın” yüklemesi yapmamızdır. Çocuk bu sözü sürekli duyduğu için kendi bilinçaltına yapamayacağı yüklemesini yapar. Böylece ilerde çok kolaylıkla başaracağı şeyleri bile başaramaz duruma gelir.

Hafızanıza yaşadığınız şeyleri yüklersiniz ama bilinçli olarak bilinçaltınıza yükleme yapmak o kadar kolay değildir. Özel olarak emek sarf etmek ve çalışmak gerekir. Size hayatımda yaşadığım bir örneği anlatarak durumu daha iyi kavramanıza yardımcı olabilirim.

İnsanların sigarayı ne kadar zor bıraktığını bilirsiniz. Pek çoğu bırakmayı başaramaz. Bir yakınım defalarca denemesine rağmen sigarayı bırakmayı bir türlü başaramadı. Ona farklı bir yöntem uygulamasını tavsiye ettim. Tavsiyem şöyleydi.

İleri bir tarihte (önerim 60-80 gün sonra) sigarayı bırakmaya odaklan…

Bu arada asla sigarayı bırakmak ya da azaltmak gibi bir çabaya girme…

Her gün geri sayım yap. Örneğin; “sigarayı bırakmama 59 gün kaldı…”, “sigarayı bırakmama 58 gün kaldı…”

Önemli bir şey de asla “59 gün sonra sigarayı bırakacağım” şeklinde bir yükleme yapılmamalı. Çünkü “…cağım” kelimesi gelecekte gerçekleşecek bir eylemdir. Bilinçaltı için gelecek hiçbir zaman gelmez, o hep gelecekte olur. Onun için “…cağım” kelimesinin kullanılmamasına özen gösterilmelidir.

Geri sayım her gün veya her an aklınızda olmalı. Fakat en önemli an sabah uyandığınız andır. Sabah yeni uyandığınızda bilinç ile bilinçaltı arasındaki yollar çok daha açıktır. O anda hemen bu düşünceleri aklınızdan geçirmelisiniz. Fakat kahvaltı yaparken, araba kullanırken, yürürken veya dinlenirken geri sayım düşüncesini tekrarlamalısınız. Bu işlem bilinçaltına bilgi yükleme işlevini görür ve nikotin, vücut için bir ihtiyaç olmaktan çıkarılmış olur.

Bu tavsiyeme uyan yakınım, sigarayı 40. gün civarlarında bıraktı. Yakınımın en hoşuna giden yönü, daha önce sigarayı bırakma teşebbüsünde geçirdiği travmaların hiçbirini geçirmemesiydi. Sigarayı bırakma eylemine vücudu ters tepki vermedi. Genelde insanlar sigarayı bıraktıklarında sinirli ve asabi olurlar. Yanlarında sigaradan dahi bahsedilmesinden hoşlanmazlar. Oysa bu yöntemle bıraktığınızda vücudunuzun oluşturduğu en aşırı tepki “bir şeylerin eksik olduğu hissi” oluyor. Bazısı bu hissi yenmek için bir şeyler yemeyi seçer. Bu da yapılmaması gereken bir durumdur (Ben öyle yapmıştım). Oysa 15-30 gün içinde geçecek olan bu hissi dikkate almadan günlük rutin yaşantınızı tekrarlamalısınız.

Videoda Psikiyatrist Prof. Nevzat Tarhan’ın bilincin kuantum evrenle ilişkide olduğu yönünde beyanı, Fizyolog Prof. Sinan Canan’ın da desteklediği görülmektedir. Ayrıca hafızanın da et bedenin dışında bir yerlerde olduğunu düşünmesi önemli ipuçlarıdır. Bu durumu ben şöyle yorumluyorum. Başka yazılarımda da yazdığım gibi insanın ruhunun öte dünyada olduğunu, bir kopyasının (astral beden) oluşturularak insan bedeniyle irtibata geçirildiğini düşünüyorum. Astral bedenin kuantum evrenden bedeni kumanda ettiği kanısındayım. Bu kanıya varmamın sebebi ölüme yakın deneyim yaşayanların vücutlarıyla irtibatları kesildiğinde kendilerini astral bedenle, astral düzeyde bulmuş olmalarıdır. Sonra bir tünel ve çekilme hissiyle frekans seviyelerinin bulunduğu kata giderler.

Astral kelimesi bilimsel bir karşılığı olmadığı için seçilmiş bir kelimedir. Kuantum evrenlerin en altıdır. Öte dünya dediğimiz kuantum evrenin başladığı yerdir. Yapısı düşünceden etkilenen bir yapıdadır. Astral düzeyi anlatabilmek için şöyle bir örnek kullanmak iyi olacaktır. Eğer bir bardaktaki suyu sıfır dereceye indirirseniz buz kristalleri oluşmaya başlar ama bardakta buzdan çok su olur. Eğer bardaktaki suyu -5 ˚C’den sıfır dereceye getirirseniz bu seferde sudan çok buz olduğunu görürsünüz. Yani hangi yönden gittiğinize bağlı olarak suyun durumu farklı görünecektir. İşte astralde tıpkı öyledir. Eğer dünyadan gidiyorsanız daha çok dünyasal argümanlar görürsünüz. Yok, öte dünyadan geliniyorsa bu sefer öte dünyasal argümanlar görünür.

Ruhlar dünyada bedenlenirken tüm enerjileriyle bedenlenmezler. En iyi tekâmülü yapacakları oranla bedenlenirler. Bunu belirleyen şey ise daha çok hangi yönde tekâmül etmeleri gerektiğidir. Eğer kişi IQ yönüyle tekâmül etmesi gerekiyorsa ruhunun büyük bir kısmıyla bedenlenmesi gerekir. Ruhunun %75-95 enerjisini alarak bedenlenmelidir. Öte dünyada kalan kısmı %5-25 aralığında olacaktır. Eğer EQ yönüyle tekâmül edilmesi gerekirse %50-75 enerjisiyle bedenlenecektir. Bu demektir ki ruhun epey bir kısmı öte dünyada kalmıştır. Bu yapının dünya anlayışımızda önemli yeri vardır.

Diyelim ki kişi %95 oranında ruhla bedenlendi, bu kişi düşünce yapısı olarak ateist bir yapıda olacaktır. Çünkü öte dünyada kalan kısmı %5 olacağı için kişiye pek bir etkisi olmayacaktır. Yani manevi yönü hemen hiç olmayacaktır. Gördüğüne ya da mantığına yatana inanacak, manevi yönü hurafe diye adlandıracaktır. Kişi %50 ruh gücüyle bedenlenirse, öte dünyada kalan kısmı %50 olacağından kişiye etkisi yarı yarıya olacaktır. Bu kişi Budist yapısında olacak ve ruhun varlığını bilecektir. Çünkü hayatında yaşayacağı çok fazla şey ona ruhun varlığını gösterecektir. Yaşadıklarını ispatlayamayacak ama kendisini ikna etmeye yetecektir. Tüm insanlar tahmin ettiğim bu değerler arasında bir aralıkta bedenlenmek durumundadır. Ne kadar çok ruh enerjisi varsa o kadar maddeye, tersi oranında maneviyata eğilim olacaktır.

Bu gerekçeyle bir ateist ile bir Budist’in bedenlenme yaşam enerjilerinin farklı olduğunu anlayabiliriz. Bir ateist daha büyük yaşam enerjisiyle bedenlenir. Çünkü manevi yönü çok zayıf kalması gerekir. Bunun için ruhun etkisi minimum olmalıdır. Oysa bir Budist yaşam enerjisi az olmasına rağmen, ruhun katkısını muazzam hisseder. Bizim gibi olanlar da aralara serpiştirilmiştir. Fakat ateiste bile ruhun muazzam katkısı vardır ama onun varlığını hissedebilecek olaylar yaşayamaz. Onun içinde ruha inanmaz. Oysa Budist, ruhun varlığına inanmaz, onun varlığını bilir. Ateiste ruhun katkısı sadece bilinçaltı olarak etkir. Budist’e bilinçaltından daha çok bilinçli katkı sağlar. Ben de ateist tarafa daha yakın bir yapıdayım. Onun için bilinçli ruhun katkısını pek yaşamıyorum. Yaşayan insanlar ne dediğimi daha iyi anlayacaktır.

Toplumları oluşturanlar genelde aynı seviyede yaşam enerjisiyle bedenlenenlerden oluşturulur. İnançlar da bu yaşam enerjisini karşılayacak şekilde dizayn edilmiştir. Eğer kişinin ihtiyacı EQ yönüyle gelişme ise, düşük enerjiyle Budist bir ortamda doğar. Zaten bedenlenmeden önce Budist olması ona öğretilmiştir. Doğduktan sonra ruhu (bilinçaltı) onu kolaylıkla yönlendirir. Çeşitli vizyonlar ve rüyalar görür. Oysa bir ateist asla o tür bir deneyim yaşamaz. Böylece dünyada belli bölgelerde belli inançlar taraftar bulur. Fakat ateistler her toplumda olabilir. Çünkü onlar belli bir inanca yönlendirilmez. Yönlendirilmedikleri için de diğerlerinin yaşadıkları şeyleri yaşamazlar. Yaşamadıkları için diğerlerini yalan söyleyen birileri olarak görürler. Yanlış anlaşılmasın, ateistleri haklı çıkaran olaylar hep vardır. Düşük enerjiyle bedenlenen kişilerin yaptığı en büyük hata, küçük bir fenomen yaşadığında kendini seçilmiş veya özel sanmasıdır. Dikkat ederseniz bu güne kadar kendini mehdi ilan eden herkes bu tür bir veya birkaç vaka yaşamıştır.

Ruh bedenlenirken, en son ulaştığı tekâmül seviyesi kopyalanarak bir cd gibi hazırlanır. Ruhun IQ ve EQ seviyesi korunur ama en küçük bir bilgi olmayan cd (astral beden) dünyaya gönderilir. Onun için her doğan çocuk belli bir zekâ seviyesinde ama sıfır bilgiyle doğar. Fakat bilgi olmayınca hiçbir önemi olmaz. Onun için çocuk olarak doğar ve sürekli öğreniriz. Tek öğrenme yöntemi deneme ve taklittir. Eğer öğrenilecek şeyler zamanında olmazsa o şey eksik kalır. Örneğin belli bir yaşa kadar görmeyen çocuk daha sonra tedavi edilse bile görme işlemini gerçekleştiremez. Ya da yabani hayvanların yanında büyüyen çocuklar bazı şeyleri asla öğrenemez. Zamanı geçtiği için beynin o bölümü körelir. Böylece o bölüm bir daha aktive olamıyor. Hafıza da astral bedendedir. Ölümden sonra elde ettiği tüm bilgi öte dünyada olan kısma yüklenerek biraz daha tekâmül edilmiş olur.

Bilinç ve bilinçaltı aralarındaki ilişkiyi anlayabilmek için şöyle bir örnek, durumun anlaşılmasını kolaylaştırabilir. Yürürken, yerken, konuşurken yapacağımız şeyleri düşünür ve uygularız. Oysa yürümeye başladığımızda bunu otomatik yaparız. Yemek yemeye karar verdiğimizde kaşık ağzımızı otomatik olarak bulur. İşte düşünerek yaptıklarımız bilincimizin, otomatik yaptıklarımız bilinçaltının uygulaması olarak düşünmek gerekir. Bu mekanizmaları büyürken öğrenir ve aktive ederiz.

İşte dinler; dua mekanizmasını, bilinçaltını harekete geçirme mekanizması olarak kullanır. Genelde duaların gerçekleşeceğine inanç az olduğu için bu mekanizma verimli çalışmaz. Fakat yine de özellikle toplu yapılan dualar dünyanın gittikçe daha iyi bir yer olmasına yardım eder.

Bu durum rehber ruh ile karıştırılmamalıdır. Rehber ruh, insana dışarıdan yardım eder. Onun katkısı bilinçli yapılan bir katkıdır. Örneğin; kişi tabiiyetine ters önemli bir dönüm noktası yaşayacak ise, bu etkiyi ruhu ona yaptıramaz. İşte o durumda rehber ruh devreye girerek o durumu gerçekleştirir. Buna şöyle bir örnek vererek açıklamaya çalışayım. Zengin biri eğer mağduriyeti yaşaması gerekiyorsa yanlış kararlar vererek iflas etmesi sağlanabilir. Kendi başına iflasa gidecek süreçteki kararları almayabilir. Çünkü zarar çekeceğini bilir. Oysa ona etki ederek o yanlış kararları alması sağlandığında iflas eder. Böylece tekâmülde yaşaması gereken önemli bir süreci yaşamış olur. Kişi daha sonra o aptalca kararları nasıl aldığına şaşırır.

Yeryüzünde şirk’i ortadan kaldırarak, Tevhid’i hâkim kılmak için gönderilmiş olan nebi resullerin sonuncusu olan Muhammed a.s, vefatı sonrasında değişen din algılarının yönlendirmesi ile Allah (CC) ‘ye ortak koşulan bir kişi haline getirilmiştir. Kendisinden önceki nebi resul olan İsa (as) ‘ın Hristiyanlarca Allah (CC) ‘ye ortak koşulmasının yanlışlığını bildiren pek çok ayete rağmen, bu ayetlerden kendilerine çıkarılması gereken payın sanki “Hristiyanların yaptığının aynısını yapmakta serbestsiniz” denilmiş olduğu zannına kapılanlar, Hristiyanlara dahi parmak ısırtacak bir şekilde Muhammed (as) ‘ı beşer olmaktan çıkararak, onu ilah seviyesine yükseltmişlerdir.

Onun birçok ayette “Beşer” olduğunun vurgulanması, onun beşer üstü bir kişi olmaktan bir payının olmadığının bilinmesine matuf bilgiler olarak okunması gerektiğine dair iken, onun ümmeti olduğunu iddia eden büyük bir kesim, ona beşer demekten bile imtina ederek, onu Allah ile eşdeğer bir konuma oturtmuşlardır.

Onu ilah olarak görmenin tezahürü, Allah (CC) ‘ye ait olan ve başka bir kimseye yakıştırılmaması gereken isimlerin ona yakıştırılmış olmasıdır. Muhammed (as) ile ilgili olan en yaygın görüşlerden bir tanesi, onun kendisine yapılan dua ve salavatları işittiği, kabrinde diri olduğu, hatta namaz dahi kıldığı, bazı cemaatlerin toplantı ve zikir halkalarına katıldığı gibi daha buraya almaya dahi hayâ ettiğimiz birçok yalan ve iftiralar ile insanlar aldatılmaya devam etmektedir.

Ona karşı yapılan yalan ve iftira örneğini “Sorularla İslamiyet” adlı bir sitede, bu konuda sorulan bir soruya verilen cevabı örnek göstererek sunmak istiyoruz.

Soru = Peygamberimiz (s.a.v.) şu an bizi merak ediyor mu, bizden haberdar mı? Çünkü en son zamandayız, ahir zamandayız, bizi izlemeye falan geliyor mudur acaba?

Cevap = Değerli kardeşimiz,

Peygamberimiz (asv) bütün ümmeti ile tek tek alakadar ve haberdardır. Her birinin üzüntüsüne ve sevincine ortak olur.

  1. Her salavat Peygamber Efendimize (asv) arz edilir. O da onun sahibini tanır ve salavatını, selamını alır.
  2. Her namazda ve namaz dışında Peygamber Efendimize (asv) “Esselamü aleyke” “Allah’ın Selamı senin üzerine olsun” denilmektedir. Dikkat edilirse doğrudan “sana “diyerek selam verilmektedir. Bu da kendisine verilen selamları aldığına ve selam vereni tanıdığına işaret eder.
  3. Peygamber Efendimiz (asv) Miraç’da Cennet ve Cehennem ehlinin kendisine gösterildiğini bildirir. Buna göre bütün insanları tanımış olmasına bir işaret olabilir.
  4. Bazı Hadislerde ümmetinin başına gelecek olayların kendisine gösterildiği ve bu konuda uyarılarda bulunduğu anlatılmaktadır. Bu duruma göre ümmetini tanımış olduğu anlaşılabilir.

Bu ve buna benzer durumlar dikkate alınırsa, Allah’ın izniyle, Peygamber Efendimiz (a.s.m) ümmetini tanıyor ve her birisinden haberdardır, denilebilir.

Bu konuda Said Nursi şu tespitlerde bulunmuştur:”Eğer desen: MÂdem o Habîbullahtır. Bu kadar salâvat ve duaya ne ihtiyacı var?”

“Elcevap: O zat (a.s.m.) umum ümmetinin saadetiyle alâkadar ve bütün efrad-ı ümmetinin her nevi saadetleriyle hissedardır ve her nevi musibetleriyle endişedardır. İşte, kendi hakkında merâtib-i saadet ve kemâlât hadsiz olmakla beraber, hadsiz efrad-ı ümmetinin, hadsiz bir zamanda, hadsiz envâ-ı saadetlerini hararetle arzu eden ve hadsiz envâ-ı şekavetlerinden müteessir olan bir zat, elbette hadsiz salâvat ve dua ve rahmete lâyıktır ve muhtaçtır.” (bk. Said Nursi, Mektubat, Yirmi Dördüncü Mektup, s.488)

Selam ve dua ile…

Sorularla İslamiyet

Verilen bu cevap, bir cemaate ait olan tv kanalının yapımını üstlendiği bazı tv dizilerinde peygamberi kamyona bindirmek, yaptıkları bazı organizasyonlara onun katıldığını iddia etmek gibi yalan, iftira ve hezeyanları ortaya atmanın dini kılıfıdır.

Verilen cevaba dikkat edilecek olursa, cevabın içinde bu düşünceleri desteklemek için kullanılan bir tek ayet dahi bulunmamakta, sadece indi görüşler, cahil Müslümanlara din olarak yutturularak cevap verilmeye çalışılmaktadır. Kur’an bize bu konuda nasıl bir düşünce içinde olmamız gerektiğini ve doğru bilgileri öğreten bir kitap olarak, hurafe, yalan ve iftira üreten site ve bu sitelerin cahil hocalarına değil, kendisine müracaat edilmesini bekleyen bir kitaptır.

Maide suresinde İsa (as) ‘ın sorgulanma sahnesi ile ilgili ayetler içinde geçen sözler, bizlere elçilerin durumu hakkında doğru bilgiyi veren ayetlerdendir.

[005.116] Allah buyurmuştu ki: Ey meryem oğlu İsa; sen mi insanlara: Beni ve annemi Allah’tan başka iki ilah edinin, dedin? Demişti ki: Tenzih ederim Seni, hak olmayan bir sözü söylemek bana yakışmaz. Eğer ben, onu söylemişsem; Sen, onu elbette bilirsin. Sen, benim içimde olanı bilirsin, ama ben Senin zatında olanı bilmem. Doğrusu görülmeyeni en iyi bilen Sensin, Sen.

[005.117] «Ben onlara bana emrettiklerinin dışında hiç bir şeyi söylemedim. (O da şuydu:) ‘Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin.’ ONLARIN İÇİNDE KALDIĞIM SÜRECE BEN ONLARIN ÜZERİNDE BİR ŞAHİT İDİM. BENİ VEFAT ETTİRDİĞİNDE ÜZERLERİNDE GÖZETLEYİCİ (ERRAKİB) SEN OLDUN. Sen her şeyin üzerine şahid olansın.»

Maide Suresi 117. ayetinde altını çizdiğimiz cümleler, İsa (as) ‘ın ağzından bir elçinin yaşamı içinde ve yaşamı sonrası olan durumunu özetlemektedir. Birileri eğer kalkıp, “Bu durum İsa (as) için geçerli olabilir, Muhammed (as) için böyle bir durum yoktur” diyecek olursa, Allah (CC) ‘nin elçileri arasında ayrım yapanların durumuna düşmesi söz konusu olduğu için böyle bir şeyi asla düşünmemesini tavsiye ederiz.

Bir elçinin şahitliği, sadece yaşadığı zaman zarfı içinde geçerlidir. Öldükten sonra artık onun hayat ile bağı kesilmiş, diğer insanlar gibi yeniden dirilmeyi bekleyen bir kişi haline gelmiştir. Bu durum Muhammed (as) içinde geçerlidir. Bunun aksini iddia etmek kişinin itikadında derin yaraların açılmasına sebep olacaktır şöyle ki:

İsa (as) ‘ın söylediği, “BENİ VEFAT ETTİRDİĞİNDE ÜZERLERİNDE GÖZETLEYİCİ (ERRAKİB) SEN OLDUN” cümlesinde geçen “Errakib”, Esma-ül Hüsna ya dâhil olan isimlerden olup “Bütün varlıkları görüp gözeten, kendisinden hiç bir şey gizli kalmayan” demektir. İsa (as) yaşadığı zaman içindeki insanlara karşı “şahit” iken, bu şahitliği, ölümü ile son bulmuştur.

Errakib olan Allah c.c, kullarının her zaman gözetleyen, yaptıklarını gören, bilen, işiten olarak her zaman “Hayy” ve “Kayyum” olarak mevcut olacaktır. Onun yarattığı insanlar ise, bu insan onun elçisi olsa dahi, ona verdiği ömrü tamamladığında ölecek ve diğer insanlar gibi kabrinde hiç bir şeyden habersiz olarak, yeniden dirileceği zamana kadar bekleyecektir.

Eğer bizler yukarıda sorulan soruya verilen cevapta olduğu gibi, Muhammed (as) ‘ın ölmediğini, kabrinde diri olduğunu, bizleri görüp işittiğini, bazı cemaatlerin toplantılarında hazır bulunduğunu, kendisine söyleneni işittiği gibi, birçok yalan ve iftirayı ona isnat ettiğimiz takdirde, sadece Allah (CC) ‘ye ait olan ERRAKİB – ELHAYY – ELKAYYUM -ELBASİR – ESSEMİ – ELHABİR gibi birçok ismi Muhammed (as) ‘a da layık görmüş olacak ve neticede ŞİRK tehlikesi içine girmiş olacağız.

Allah (CC) kendisine ortak olarak hiç kimseyi kabul etmeyeceğini, Muhammed (as) ‘a indirdiği vahyinde bildirmesine, hiç bir elçinin “Allah’ı bırakıp bana kul olun” demeyeceğine (3.79) göre Allah (CC) ‘ye ait olan ve başka kimseye verilmesinin şirk olduğu ilahlığına ait olan özellikleri elçisi ve kulu olduğunu ifade ettiğimiz Muhammed (as) ‘a vermiş olması düşünülebilir mi?

Cevabını aradığımız bir soruya verilen cevabın, delilinin Kur’an ile desteklenmesi çok önemlidir. Kur’an ile desteklenmeyen bir delil, yalan, iftira, hezeyan olmaya açık olmaya mahkûmdur. Bu sorulara cevap veren kişiler, insanlar arasında tanınmış ve saygı gören kimseler olsa da, eğer verdikleri cevapları hevalarına göre veriyor iseler, ahiretteki hesapları çetin olacaktır.

Muhammed (as) ile ilgili bu düşüncelerimizin, kafası rivayet kültürü ile şekillenmiş peygamber anlayışına sahip olanlar tarafından, peygamber düşmanlığı olarak görülebileceğini bilmekteyiz. Ancak peygambere dost olmak ve onu sevmek adına İsa (as) ‘ı ilah konumuna getirenlerin “Kâfir” ve ebedi cehennem ehli olarak haber verilmesi bizler için uyarıcı nitelikteki ayetler olmalıdır.

Muhammed (as) ‘ı sevmek demek, ona Allah (CC) ‘nın yanında bir yer bulmak değil, onu bir kul ve elçi olarak görmek ve ona verilen görev ve konumun dışına çıkarmamak olmalıdır. Böyle bir sevginin kaynağı, şemail, hasais ve uydurma dolu hurafe kitapları değil, sadece Kur’andır. Kur’an’ın öğrettiği bir peygamber bizleri şirk’e, değil gerçek hak yoluna ileten bir kimse olacaktır.

Sonuç olarak: Muhammed (as) ölümlü bir beşer olarak, Allah (CC) ‘nın kendisine verdiği ömrü tamamlamış, kabrinde her şeyden habersiz bir vaziyette yeniden dirileceği günü beklemektedir. Herkes gibi o da sorguya çekilecek (Araf Suresi 6) ve İsa (as) gibi sadece yaşadığı zaman ile ilgili olarak şahitliğini yapacaktır.

Onun şahitliğinin bütün ümmetine karşı olacağı gibi bir düşünce, onun kıyamete kadar hayatta olması ve Allah (CC) ‘nin isimlerinden bazılarını kuşanması anlamına gelir ki bu anlayış apaçık bir ŞİRKtir.

Muhammed (as) ile açılan böyle bir şirk kapısından, kerameti müritlerinden menkul din baronlarını da sokarak çok ilahlı bir din ihdas etmek cüretinde bulunanların ahiretteki hesapları çok çetin olacaktır.

EN DOĞRUSUNU ALLAH (CC) BİLİR.

Kur’an’da İsrailoğulları ile ilgili bazı ayetlerde, onların lanetlendiğinden bahsedilmektedir. İsrailoğullarının başına gelen lanetlenmenin, sadece onlara has bir durum olarak okunmaması gerektiğine dair düşüncelerimizi, bu konudaki bazı ayetler ile ilgili çalışmalarımızda hatırlatmaya çalıştığımız, yazılarımızı takip edenlerin malumudur.

Lanete uğramanın belirli kıstasları olduğunu, bu kıstaslara uyan her kişi ve topluluğun, hangi zaman diliminde yaşasın, adı ne olursa olsun lanete uğrayacağını, yani lanete uğramanın, sadece belirli bir kavme has olmadığını, evrensel yasaların bir gereği olduğunu, onların uğradığı lanetin, lanetlenmeye sebep olacak fiilleri yerine getirmiş olmaları nedeniyle başlarına geldiğini hatırlatarak, ayetlerde sıralanan bu kıstasları hayat içinde yerine getiren kişi ve toplumların adı ne olursa olsun, aynı akıbete duçar olacakları yönünde fikir beyan etmeye çalışmıştık.

Yazımıza konu edeceğimiz Maide Suresi 78. ve 81. ayetleri arasında, İsrailoğullarının lanete uğradıkları ve bu lanetin sebepleri sıralanmaktadır. Sıralanan bu sebeplerin, biz Müslümanların hayatlarında nasıl yer bulduğuna dikkat çekerek, ayetlerin bize dönük neler söylemiş olabileceği yönünde düşünce beyan etmeye çalışacağız.

[005.078] İsrailoğullarından kâfir olanlar, Davud’un da, Meryem’in oğlu İsa’nın da lisanıyla lânet olunmuşlardır. Bu da onların isyan etmeleri ve haddi tecavüz etmeleri sebebiyledir.

[005.079] Yapmakta oldukları münker (çirkin iş) lerden birbirlerini sakındırmıyorlardı. Yapmakta oldukları şey ne kötü idi!

[005.080] Görürsün ki; onlardan çoğu, küfredenleri veli edinmektedirler. Nefislerinin kendileri için öne sürdüğü, ne kötüdür. Allah onlara gazap etmiştir ve azabta ebedi kalıcıdırlar.

[005.081] Eğer Allah’a, nebiye ve ona indirilene iman etselerdi, onları veliler edinmezlerdi. Fakat onlardan çoğu fasık olanlardır.

Bu ayetler, Davud ve İsa (as) ‘ların yaşadıkları zaman içindeki İsrailoğullarının yaptıklarından bahsetmektedir. Davud ve İsa (a.s) ‘lar elçi olmaları nedeniyle, kavimlerine Allah (CC) ‘nin mesajlarını iletmişler ve onlar bu mesajları hayatlarına geçirmedikleri için yanlış yapmışlar, yapmış oldukları bu yanlış ise, onların Allah (CC) tarafından lanete uğramaları ile sonuçlanmıştır.

Davud ve İsa (as) ‘ların dili ile lanete uğramaları, onların elçi olmaları nedeniyle, kavimlerinin yapmış oldukları bu yanlışların Allah (CC) katında lanete uğrama vesilesi olduğunu kavimlerine tebliğ etmiş olmaları anlamındadır. Neticede İsrailoğulları Allah (CC) tarafından lanete uğramışlardır.

İsrailoğullarının Allah (CC) tarafından lanet olunmalarına sebep olan fiilleri ne idi?

1- İsyan etmeleri.

2- Haddi aşmaları.

3- Münkerden sakındırmamaları.

4- Kâfirleri veli edinmeleri.

Ayetler lanete uğramanın kıstaslarını vererek, bu kıstaslara uyan İsrailoğullarının lanete uğradıklarını beyan etmekte, fakat bu kıstaslar bugün biz Müslümanların hayatlarında yer almaktadır.

Sıralanan ilk 3 şıkkı, yine İsrailoğulları ile ilgili bir kıssa üzerinden okuyarak, bizim hayatımız ile ilgisini kurmak mümkündür.

Araf suresi içinde, deniz kıyısında yaşayan ve balıkçılıkla geçinen İsrailoğullarına mensup bir topluluktan bahsedilmektedir. İsrailoğullarına uygulanan cumartesi yasağı, bu topluluğa mensup olan bir kısım insan tarafından çiğnenerek Allah’a karşı isyan edilerek, onun koyduğu had aşılmaktaydı.

Cumartesi yasağına karşı isyan edip haddi aşan topluluğun karşısında, iki ayrı gurup daha bulunmaktadır.

1- yasağı çiğnemeyen, fakat yasağı çiğneyenlere karşı uyarıda bulunmayanlar.

2- yasağı çiğnemeyen, hem de yasağı çiğneyenlere karşı uyarıda bulunanlar.

Yasağı çiğneyenlere karşı uyarıda bulunanlar helak olmaktan kurtularak, yasağı çiğneyenler ve yasağı çiğnememiş fakat yasağı çiğneyenlere kayıtsız kalanlar ise helak olmuşlardır.

Kur’an, “İyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek” şeklindeki yaşam tarzını, iman edenlerin vasıfları arasında zikretmektedir. Hayata geçirilmediği takdirde bir topluluğun helakına sebep olan bu vasıf, maalesef bizim hayatımızda doğru bir şekilde yerine bulmamaktadır. Her fırkanın kendisine çağırma işini” iyiliği emretmek”, başka fırkaların kötülüğünü anlatmayı ise “kötülükten nehyetmek” olarak anladığı bu vasıf, kişisel kriterlere göre şekillenebilecek bir vasıf değildir.

Cumartesi yasağını güncel bir hale getirerek, “Allah (CC) ‘nin Kur’an içinde yasaklamış olduğu her şey” olarak tarifini yaptığımızda, hem o yasakları çiğnememek, hem de yasakları çiğneyenlere karşı kayıtsız kalmamak gibi bir zorunluluğumuz bulunmaktadır.

Müslüman olarak vazifemiz, Allah’a karşı isyan etmemek, ona karşı haddi aşmamak olduğu kadar, onun yasaklarını çiğneyenlere karşı kayıtsız kalarak “bana ne”ci bir tutum sergilememektir. “Bana ne” diyerek sırtını kötülüklere dönmenin cezası, sadece bu suçu işleyen İsrailoğullarına has değil, bu suçun işleneceği tüm zamanlar ve bu suçu işleyen tüm toplumlar için helaka uğramak olarak karşılık bulacaktır.

Ferdi olarak önce kendimiz yasaklanan fiillerden kaçarak, bu fiilleri işleyen başkalarına da, yaptıklarının yanlış olduğunu hatırlatmak zorundayız. Herkesin kendi kapısının önünü temizlediğinde bütün caddelerinin temiz olacağı bir belde misali, herkesin düzgün bir insan olduğunda cennet misali bir dünya oluşacaktır.

Kötülükleri yapanlara karşı sadece kendi kapımızın önünü temiz tutmaya çalışmak bize pek bir yarar sağlamayacaktır. Başkalarının pislettiği kapı önleri zaman içinde bizim kapımızın önünü de ” O temizlemiyorsa ben de temizlemiyorum” diyerek, caddeyi temiz tutmaya çalışmaktan vazgeçmemize sebep olacaktır.

Lanete uğramanın 4. sebebi olan “Kâfirleri veli edinmek” Müslüman hayatında nasıl yer bulur?

Veli kelimesinin “dost” olarak çevrilmesi, bu kelimenin karşılığını tam olarak yansıtmamaktadır. Bu kelimenin dost olarak çevrildiği mealleri okuyanlar, ehli kitap ile yemek yemeye izin veren yani onlarla arkadaşlık ve komşuluk gibi insani ilişkiler kurulabileceğine izin veren Maide Suresi 5. ayetini okuduğunda, bu ayet ile diğer ayetler arsında sanki bir çelişki varmış düşüncesine kapılabilmektedir.

Hâlbuki “Veli” kelimesi, Allah (CC) ‘nin hüküm verdiği bir konuda, onun hükmünün terk edilerek, başkalarının hükümlerine tabi olmak anlamındadır. Bu noktada Allah (CC) bizlere Kâfirleri veli edinmememizi emretmekle, onların Allah’a isyan ve haddi aşmak anlamına gelen düşünce ve fillerini kendi hayatlarımızda ikame etmememizi istemektedir.

Allah (CC) ‘nin bizlerin Kâfirleri veli edinmememizi istemesinin sebebi, onlar tarafından ortaya atılan ferdi ve toplumsal hayat projelerinin Allah’a rakip olarak ortaya atılmış olması, onun bu konuda kul vasfına sahip olan bir kimsenin projelerine, kullarını muhtaç bırakmayarak, gerekli olan sistemi elçi ve kitapları aracılığı ile insanlara bildirmiş olmasıdır. Adı “Şirk ve Tağuti sistemler” olan bu sistemler, ortaya koydukları yaşam kuralları ile toplumların çöküşlerini hızlandırarak, toplumların dünya ve ahiretlerini berbat hal getirmektedirler.

Biz Müslümanlar yaşadığımız hayatın her safhasında, ihtiyacımız olan kuralları Allah (CC) ‘den aldığımız takdirde, onun lanetine uğramaktan kurtulmuş olmakla birlikte, onun vaz ettiği sistemin hayat içinde hâkim kılınması nedeniyle, insanların daha mutlu bir yaşam sürmesine de sebep olacağız.

 Şu anda İslam coğrafyasına baktığımızda, gördüğümüz acı tablo bu lanetin gerçekleşmiş halini göstermektedir. Müslüman olduğunu sadece camide hatırlayan, birçoğu camide bile hatırlamayan, fakat cami dışındaki hayatında Kâfirler tarafından vaz edilmiş sistemleri hayata pratize etmemiz sonucunda kişi ve toplum olarak düştüğümüz hal ortadadır.

Siyasal, sosyal, ekonomik, hukuki vs. yaşam için gerekli olan kuralların Kâfirler ile olan velayet ilişkisi sonucunda onlardan alınarak Müslüman yaşantısına uygulanması sonucunda, sadece kimliğinde Müslüman yazan bir topluluk halinde yaşıyor olmak, lanete uğramış olmaktan başka bir şey değildir.

Müslüman olduğunu iddia ettiği halde, Allah’ın koymuş olduğu yasaklara isyan ederek haddi aşan insanların doldurduğu sokak ve caddelere baktığımızda, Batıda veya başka topraklarda Müslüman olmadığını söyleyen insanların doldurdukları sokaklardan hiç bir farkı görünmemektedir. Bu yaşantı şekli, belki birçoğumuzun “Demokratik hak” olarak gördüğü bir durum olarak kimseye karışmamamız gerektiğini düşündürebilir. İşte bu hal, deniz kıyısındaki halkın, “Bana ne” ci gurubu ile aynı duruma düşmek anlamına gelecektir.

Bizler müminler olarak, “İyiliği emretmek kötülükten sakındırmak” görevi adına, insan ve toplum yaşantısında yanlış gördüğümüz şeyleri, Kur’an çerçevesi içinde uyarmak ile yükümlü olduğumuzu unutmamalıyız. Vazifemiz olan uyarı görevini yerine getirmiş olmak, bizim dünya ve ahiret hayatında kurtulmamıza vesile olacaktır. Aksi takdirde diğerleri ile birlikte dünya ve ahirette helaka uğrayanlardan olmaktan kurtulmamız mümkün olmayacaktır.

Yaşadığımız dünyayı bir gemiye benzetecek olursak, bir kısım yolcunun geminin altını delmeye çalışarak su ihtiyacını gidermeyi düşünmesi karşısında, diğerlerinin elini kolunu bağlayıp oturması olacak iş değildir. Eğer gemi bir kaç kişinin yaptığı yanlış yüzünden batacak olursa o yanlışa katılmış ve katılmamış olan herkes denizin dibini boylayacaktır.

Sonuç olarak: Allah (CC) arz üzerine koymuş olduğu evrensel yasaların nasıl işlediğini prototip bir kavim olarak İsrailoğulları ile ilgili anlatımlarla bizlere öğretmektedir. Bu anlatımların sadece onlara has olduğunu düşünerek okumak sureti ile bize dönük mesajlar çıkarmamak, doğru bir okuma yöntemi değildir.

Göndermiş olduğu elçi ve kitaplarla bizlere dünya hayatımızda hangi kurallara tabi olarak yaşayacağımız bildiren Allah (CC), bu kuralların çiğnenmesi halinde başımıza hangi sonuçlar geleceğini İsrailoğulları örneğinde göstermektedir.

Dün İsrailoğullarını yapmış oldukları fiiller karşısında Allah (CC) ‘nın onlara ne cevap verdiğine bakılarak, bugün bizlerin yapmış olduğu aynı fiiller karşısında alacağımız cevap “Lanete uğramak” olarak bildirilmiştir.

EN DOĞRUSUNU ALLAH (CC) BİLİR.

Kölelik, cariyelik ve çok eşlilik, İslam denildiği zaman bazı kesimlerin ilk aklına gelen kelimeler olup, İslam’a düşman bir gözle bakanların elinde insan onuruna yakışmayan uygulamalar olduğu gerekçesi ile biz Müslümanlara karşı kullandıkları bir kılıç haline gelmiştir. İslam düşmanlarının bu kelimeleri ortaya atarak saldırması karşısında birçoğumuz maalesef cevap vermekte zorlanmakta ve karşı tarafın kendisini haklı zannetmesine sebep olmaktadır.

Bu konuyu ele alma sebebimiz, İslam düşmanlarını ikna etmeye çalışmak gibi kaygıdan ziyade, biz Müslümanların bu konuda nasıl bir yaklaşım ve düşünce içinde olması gerektiğine dair olacaktır.

Bu konuda yapılan ilk yanlış, kölelik, cariyelik ve çok eşliliğin, Kur’an’ın nazil olması ile hayata ilk defa geçmiş olan Allah (CC) tarafından hayata geçirilmesi emredilmiş uygulamalar olduğu düşüncesidir. Bu düşünce kesinlikle yanlış olup, bu kurumlar Kur’an öncesi Arap toplumunda yaygın olan ve sadece Araplara has bir uygulama değil, bir dünya gerçeği olarak birçok toplum tarafından uygulama alanına sahipti. Araplar da yaşanan dünyanın örf, adet ve kültüründen etkilenerek, dünya toplumlarının yaptıkları bazı uygulamaları hayatlarında icra etmekte idiler.

Bu nedenle Kur’an, kölelik, cariyelik ve çok eşliliğin bilindiği ve uygulandığı topluma nazil olmuş bir kitaptır. Bu bilgi, konunun doğru bir şekilde anlaşılabilmesi için anahtar mahiyetindedir. Maalesef, İslam düşmanları bu konuyu gündeme getirdiklerinde birçok Müslüman bu noktayı bilmediği için, kendisi dahi tereddüt içine girerek, kafasında istifham oluşabilmektedir.

Köle ve cariyeler ile ilgili ayetlere bakıldığında onların Kur’an öncesi yaşadıkları hayat şartlarının daha çetin olduğu görülecektir. Köle ve cariyeler ile ilgili ayetler alt alta konularak bir bütün halinde okunduğunda, kölelik ve cariyelik kurumunun işlevini sürdürdüğü toplumlarda sahip olmadıkları hakların onlara Kur’an tarafından verildiği de görülecektir.

Bazı suçlarda köle azat edilmesi, kölelerin azat edilmesinin teşvik edilmesi gibi ayetler, kölelerin daha iyi hayat yaşamasına zemin hazırlayan ayetlerdir. Evlilik konusunda müşriklerin yerine mümin köle ve cariyeler ile evlenilmesinin istenmiş olması da buna örnek olarak verilebilir. Onların özgürlükleri satın alabilmeleri için bazı kolaylıklar tanınmış olmasını, onlara zekâttan pay verilmesi gerektiğin beyan edilmesini, onların insanca bir yaşam sürmesi için hazırlanmış olan alt yapı olarak görmek mümkündür. Onların ev halkından bir fert olarak muamele görmesi anlamına gelen örtünme ile ilgili istisnalar bu örneklerdendir.

Bu noktada İslam hukuku tarafından yapılan bazı köle ve cariye düzenlemelerinin, Kur’an’a uygun olduğunu söylemek maalesef zordur. Cariyelerin cinselliklerinden faydalanılması için onlarla nikâhsız beraberliğin serbest olduğu noktasındaki fetvalar ve görüşler, bu konuda yapılan önemli yanlışlardan birisidir. Kim olursa olsun, bir kimse ile cinsel ilişki kurmanın şartı, önce onunla nikâh bağını kurarak hukuki bir zemin oluşturmaktır.

Cariye olması bir kimsenin nikâhsız, yani hukuki haklarının çiğnenerek onunla ilişki kurulmasının serbest olduğu anlamına gelmez. Cariyeler ile ilgili ayetlerin hiç birisinde böyle bir serbestiyete izin verilmemiştir. Nikâhsız yapılan her türlü cinsel ilişkinin adı “Zina” olup, maalesef böyle bir uygulamanın İslami olduğu zannı da özellikle rivayet merkezli din algısında mevcuttur.

“Bazınız bazınızdansınız” diyerek, onlarla ortak noktamızın insan olmak olduğunu bize hatırlatan Allah (CC), köle ve cariyeler ile ilgili yaptığı düzenlemeler ile onların da biz gibi insan olduğunu hatırlatarak, ona göre muamele yapılması istemektedir.

Bu noktada, “Kur’an neden direk olarak bu uygulamayı kaldırmadı?” sorusu mutlaka sorularak, cevabı aranacaktır.

İnsanların hayat içindeki alışkanlıklarını bir anda kaldırmak en zor olan şeylerdendir. İnsanlar tarafından uzun seneler boyunda işlevini sürdüren köle ve cariyeliğin bir anda kaldırılması, o toplumda bazı sosyal sıkıntılara yol açması muhtemeldir. İçki yasağının dahi tedrici bir şekilde kaldırılmış olması bunu göstermektedir. Kişiler her ne kadar iman etmiş olsalar dahi, hayat içindeki alışkanlıklarından ve ihtiyaçlarından bir anda kurtulmaları çok zordur. Kur’an bu durumu göz önüne alarak, direk kaldırmak yerine, onların haklarını iyileştirici düzenlemeler getirmiştir.

Bazı kimselerin kölelik ve cariyeliğin Kur’an tarafından kaldırıldığı iddialarına katılmadığımızı burada belirtmek isteriz. Kölelik ve cariyeliğin kaldırılmamış olmasını iddia etmemiz, bugün eğer İslami bir sistem kurulduğunda bu kurumun yeniden hayata geçirilerek işlerlik kazanacağını veya işlerlik kazanması gerektiğini iddia ettiğimiz anlamına da gelmez.

Kölelik ve cariyelik, nasıl zaman içinde bazı toplumsal ihtiyaçların getirdiği bir sonuç olarak hayat alanında işlevlik kazanmış ise, zaman içinde yine toplumsal ihtiyaçların getirdiği sonuçlar ile artık hayat alanında işlevini yitirmiştir. Bugün eğer kendisine KUR’AN’I REHBER EDİNEN (rivayetleri rehber edinen bir devlet sistemi olursa ancak bu kurumu hayata geçirebilir) bir devlet sistemi hayata geçecek olursa, bu devletin kanunlarında kölelik ve cariyelik ile ilgili tek bir düzenleme dahi olmayacaktır, çünkü böyle bir devlet yapılanmasında köle ve cariye adında bir insan sınıfı olmayacaktır.

Örneğin: Kur’an’ı referans alan bir devlet eğer savaşacak ve bu savaş sonunda düşman taraftan esir alacak olursa, alınan esirlerin köle olarak, savaşa katılan Müslümanların paylaştırılması gibi bir durum artık söz konusu değildir. Yine eskiden beri geçerli olan fidye ve esir mübadelesi ile bu durum hal yoluna gidilecektir. Savaşlarda kadın köle edinilmesine sebep olan durum, geçmişte savaşlara kadınlarında katılmış olmasıdır. Savaşa katılmamış kadınların zaten cariye olarak muamele görmesi zaten mümkün değildir.

Kölelik ve cariyelik konusu üzerinden İslam’a vurmaya çalışanlar, maalesef bu gerçeklerin farkında olmadıkları için, ellerine büyük bir koz geçirmiş edasıyla Allah (CC) ile haşa güreş tutmaya çalışmaktadırlar. Allah (CC) yarattığı kulunu bir başkasının ezmesini ve onun başka bir kulu hegemonya altına almasını önlemek için, sadece kendisinin ilah olarak tanındığı bir sistem önermiş, bütün siyasal, ekonomik ve sosyal yapılanmaların tek ilahın kendisi olarak bilinen bir sistemin merkeze alınarak yapılmasını emretmiştir.

Kölelik ve cariyeliğin artık yaşadığımız dünyada geçerli olamayacağını iddia etmiş olmamız, bazılarına, bizim bu kitabın tarihsel bir kitap olduğunu iddia ettiğimizi düşündürebilir. “Kur’an’ın bütün ayetleri evrenseldir” şeklinde, bugün karşılığı olmayan romantik bir düşünce içinde olanlar, bu iddianın ayakları yere basmayan bir iddia olduğunu artık bilmelidirler.

Kur’an’ın, içinde bazı tarihsel yani bugün uygulama alanı bulamayan ayetleri ihtiva eden bir kitap olması, onun tamamen tarihsel bir kitap olduğu anlamına gelmez. Kölelik ve cariyeliğin artık uygulanabilirliğinin olmaması, tarihselci düşünce sahiplerinin eline verdiğimiz bir koz olarak düşünülmemelidir. Kur’an içindeki diğer ayetler ile evrensel hükümler barındırmaya devam eden ve edecek olan bir kitaptır.

Kölelik ve cariyeliği bu şekilde özetlemeye çalıştıktan sonra, İslam denildiği zaman bazılarının “4 karı alacağız” diyerek alaya aldığı, çok eşlilik meselesine kısaca değinmeye çalışalım.

Çok eşlilik konusu da aynı şekilde daha önceden uygulama alanına sahip bir kurum olarak Arap toplumunda yaygındır. Yani Allah (CC) Kur’an öncesi Arap toplumunda bir adam bir kadın ile evli iken “Bir kadın az siz 4 kadınla evlenebilirsiniz” şeklinde bir emir indirerek evlilikleri bir taneden 4 taneye kadar çıkmasını istememiştir.

Çok evlilik konusu da köle ve cariyelik konusu gibi insan ihtiyaçlarının getirdiği sosyal, ekonomik ve kültürel konularla iç içe olan bir konudur. İslam dini, bir erkeğin sadece cinsel ihtiyaçlarını merkeze alarak, onların 4 kadın ile evlenilmesine izin veren bir kural vaz etmemiştir. Tersine, yetim kalarak kendisine kalan miras kalan bir kızın malının, onunla evlenmek sureti ile gasp edilmek istenilmesine kapıyı kapatan bir emir vaz etmiştir.

Kadınların ekonomik ve sosyal olarak erkeklerin gerisinde kaldığı ve onlar tarafından himaye ve bakıma muhtaç olduğu toplumlarda, onların himaye edilmesini ve bakımlarını sağlayan kurallardan bir tanesi, onların “Muhsan” hale gelmesi, yani bir başkası tarafından koruma altına alınması ile sağlanmaktadır. Bir erkeğin koruması altına giren kadın, ekonomik ve sosyal açıdan güvence altına girmiş ve dışarıdan gelebilecek bazı saldırılara karşı kendisini korumuş olacaktır.

Zinayı yasaklayan Allah (CC) bu yolun açılmasına sebep olacak bazı yolları da mutlaka kapacaktır. Özellikle savaşlar nedeniyle kadın ve erkek nüfus dengesinin bozularak, erkeklerin az kadınların çok nüfusa sahip olmaları, bazı sosyal dengesizlikleri de beraberinde getirecektir. Zina sadece Kur’an ile yasaklanmış bir fiil değil, bütün toplumlar tarafından hoş görülmeyen bir fiil olması itibarı ile her toplum zinanın yayılmasını önleyici bazı tedbirler alınmasını zorunlu görmüştür. Erkek nüfusunun az, kadın nüfusunun çok olması ile meydana gelen sosyal dengesizlik, zinanın yaygın hale gelmesini önlemek amacı ile erkeklerin birden fazla kadınla evlenebilmesi yolunu açmıştır.

Yani olayı sadece İslam dininin 4 kadına müsaade etmesi şeklinde değil, çok eşliliğin daha önceleri toplumların ihtiyaçları sebebi ile hayat alanında işlevini koruduğu, bilindiği ve uygulandığı açısından değerlendirerek, Kur’an’ın hangi saiklerle bu yolu önerdiğini düşünmek gerekmektedir.

Nisa suresi ilk ayetlerini ve Kur’an’daki yetim malları ve onların hakları ile ilgili diğer ayetleri salim bir kafa ile okuyanlar, olayın sadece cinsel boyutlu değil, daha çok sosyal ve ekonomik boyutlu olduğunu göreceklerdir. Çok eşliliğe izin veren Nisa Suresi 3. ayeti aslında direk böyle bir izin olarak değil, yetimlerin haklarının evlenme yolu ile gasp edilmesini önleyen bir ayet olarak okunması gerekmektedir.

Yetim kızlarla onların malını yemek için evlenmek yerine, başka kadınlarla, zaten sayı olarak bilinen ve geçerli olan bir yöntem olarak 2 şer – 3 er – 4 er tane o kadınlardan evlenin denilmektedir. Aynı surenin bir başka ayetinde ise, birden fazla evlilik yapanların eşler arasında adaleti sağlamakta zorlanacakları belirtilerek, bir eşe fazla ilgi gösterilerek, diğer eşin askıda bırakılmaması öğütlenmektedir.

Bugün çok eşlilik sisteminin amacı dışına çıkarılarak, bazı Müslümanlar tarafından “kılıfına uydurulmuş zina” şeklinde hayata geçirilmiş olması, Kur’an’ın değil Müslümanların ayıbıdır. Bugün bazı Müslümanlar tarafından yapılan çok eşlilik uygulaması, sadece cinsel istekleri tatmin amacına dayalı bir uygulamadır. Yanlış uygulamalar hiç bir zaman delil olarak kullanılarak, İslam aleyhine alay malzemesi yapılamaz.

Yanlış uygulamaları bizim karşımıza delil olarak sunanlara karşı “İslam’da çok evlilik yoktur” şeklinde bir antitez ortaya koymanın da doğru bir yöntem olmadığını hatırlatmak isteriz. Çok evliliği zaten İslam önermemiş, bazı gerekli durumlarda bilinen ve uygulanan bu yolu kapatmamış açık tutmuştur. Bu yolun açık olmasından yararlanarak, cinsel ihtiyaçlarını tatmin yönünde kullananlara karşı böyle bir yol yok demekte doğru değildir.

Bugün eğer çok eşlilik uygulaması hayata geçirilecekse, olay sadece cinsel boyutlu değil, sosyal ve ekonomik şartların gerektirip gerektirmediği noktasında bakılmalıdır. Örneğin kadın ve erkek nüfusunun eşit olduğu bir zaman ve mekânda, erkeklerin bazılarının birden fazla kadınla evlenmesi sosyal dengesizlik doğuracaktır. Bu durum ise sosyal dengenin korunmasına yönelik bir uygulamanın, sosyal dengesizlik doğurmasına yol açacaktır.

Sonuç olarak: Kölelik, cariyelik ve çok eşlilik konusu İslam denildiğinde akla gelen ve yanlış anlamalara sebep olan konulardan birisidir. Bu kurumlar, asla daha önce kimse tarafından bilinmeyen, uygulanmayan kurumlar değil, Arap ve Arap olmayan toplumlar tarafından hayat içinde uygulama alanı mevcut olan kurumlardandır.

Kölelik ve cariyelik artık bugün hayat alanında çıkmış ve tekrar uygulama alanı bulması mümkün olmayan kurumlardandır. Uygulama alanı bulduğu zamanlarda, Kur’an’ın bu kurum ile ilgili bazı hükümler vaz etmiş olması, onun evrensel bir kitap olmasına gölge düşürerek, tarihsel bir kitap olduğu anlamına da gelmez.

Çok eşlilik, aynen kölelik ve cariyelik gibi Arap ve Arap olmayan toplumlarda uygulama alanı bulan bir kurumdur. Kur’an bu kurumu cinsel açıdan değerlendirmemiş, yetimlerin sosyal ve ekonomik bakımdan mağdur edilmemesine yönelik bir amaca binaen yeniden hatırlatmıştır. Çok evlilik sadece yetim malları ile ilgili değil, hayatın getirmiş olduğu bazı sosyal ve ekonomik ve kişisel zorunluluklar karşısında da istismar edilmemek kaydıyla uygulanabilir.

 EN DOĞRUSUNU ALLAH (CC) BİLİR.

 

Bugünkü yazımın konusu, İslam’ı yaşarken bir Müslüman için, olmazsa olmazı olduğu iddia edilen, FIKIH üzerine olacak. Fıkıh kelime anlamı olarak, bir konuyu derinlemesine bilmek, anlatmak, açıklamak anlamına gelir. FIKIH inancını savunanlar, FIKIHIN AMACI DİNE YASA / HÜKÜM KOYMAK DEĞİL, ana kaynaklara yani KUR’AN VE SÜNNETE uygun hükmü araştırmaktır diye izah edilir. Önce buna inananların, konu hakkındaki düşüncelerini nakletmek istiyorum. Halk arasında FIKIH kelimesi, İSLAM HUKUKU OLARAK ADLANDIRILIR, onu da belirtmek isterim.

(Fıkıh İslam’da, PEYGAMBER DÖNEMİNDE KUR’AN VE BUNUN UYGULAMASI İLE SINIRLI OLAN ŞERİATİN, günün şartlarına göre ULEMA TARAFINDAN VERİLEN FETVALARIN DA KATKILARIYLA genişletilmesi ve Müslümanların hayatını düzenlemek amacıyla açıklanması çabalarıdır.)

Bu açıklama üzerinde durmak istiyorum önce. Bu sözlerden sonra akla gelen ilk soru, Allah Kur’an’da ayetlerini, bizlere gereği gibi açıklamadı, izah edemedi de, mutlaka açıklanmaya ihtiyacımı var? Günümüzdeki Fıkıh inancının, peygamberimizin devrinde olmadığını, peygamberimiz döneminde, İslam şeriatı yalnız KUR’AN ile sınırlı yaşandığını çok rahat söylenebiliyor. Daha sonrada günün şartlarına göre, ulema tarafından verilen fetvalarının da katkılarıyla genişletilerek, Müslümanların hayatını düzenlemek amacıyla açıklamalar yapılmasına, düzene sokulmasına FIKIH denir diyor. Yani Allah’ın şeriatına, toplumun hayatını düzenlemek adına, beşeri şeriatlar ilave edildiği açıklıkla söyleniyor.

Kur’an’ı anlayarak ve düşünerek okuyan bir insan, bu sözleri duyunca irkilmesi ve bizler nasıl büyük bir yanlış yapıyormuşuz diye, Allah dan af dilemesi gerekir. Kur’an’ın, yalnız peygamberimizin döneminin şartlarına uygun gönderilmediğini, tüm âleme ve her zamana, her çağa hitap ettiğini hatırlatmak isterim. Allah sakın Kur’an’ın sınırlarını aşmayın diye bizleri uyarır, aşarsanız kâfirlerden olursunuz der. İslam hukuku, Allah’ın sünneti yani Allah’ın kanunu/şeriatı yalnız Kur’an’dır ve peygamberimizin döneminde yalnız Allah’ın sünneti/kanunu ile peygamberimiz ümmetine hükmetmiştir. Bunun dışından asla beşeri bir sünnet, şeriat ilave edilemez, peygamberimiz asla ilave etmemiş ve yalnız Kur’an şeriatını uygulamıştır. ÇÜNKÜ ALLAH KANUN YAPICI, HÜKÜM VEREN YALNIZ BENİM DİYOR. KANUNU YAPAN, HÜKMÜ VEREN SİZCE, UYGULAMALARININ DETAYINI DA, SORUMLU TUTTUĞUNA HÜKMETTİĞİ KUR’AN’DA VEREMİŞ OLABİLİR Mİ? Hükmü veren Allah, nasıl uygulanacağının açıklamasını yapmadan, nasıl sorumlu tutar bizleri. Bunu da mı düşünemiyoruz?

Fıkıh inancının İslam toplumları için, nasıl bir tehlike olduğunu, bu söylenenlerden anlamak zor olmasa gerek. Fıkıh inancını oluşturan kaynakları sayarken, KUR’AN VE SÜNNET olduğu anlatılır. Hâlbuki kendi itiraflarında, peygamberimiz İslam’ı yaşarken, yalnız Kur’an’a göre yaşadığını açıkça söyleyebilmektedirler. Çünkü Allah elçisine, ümmetine yalnız Kur’an ile hükmet emri vermişti. Daha sonraki toplumlar, kendi yaşamlarına hitap etmeyen, HÂŞÂ Kur’an’da nasıl bir eksik ya da anlaşılmayan konular gördüler de, ulemalara ihtiyaç duydular. BURADA GEÇEN SÜNNETTEN KASIT, PEYGAMBERİMİZİN HADİSLERİ OLDUĞU SÖYLENİR. Peygamberimiz sizce, Allah’ın sünnetini, kanunlarını yeterli görmeyip, kendi sünnetini, kendi kanunlarını da dine ilave etmiş olabilir mi? Elbette mümkün değil.

Değerli din kardeşlerim. Sünnet kelimesinin Kur’an’da geçen anlamı KANUN, YOL, YÖNTEM anlamındadır. Onun içindir ki Allah’ın sünnetinden, kanunlarından başka bir sünnet arayan yolunu şaşırır. Nasıl olurda Allah’ın kanununa ilaveler yapıldığını ve bunları da Allah’ın elçisinin yaptığını söyleriz. Bakın sizlere Kur’an’da geçen, SÜNNET kelimesinin anlamına örnekler vermek istiyorum.

Fetih 23: Allah’ın öteden beri olagelen sünneti böyledir. Allah’ın SÜNNETİNDE asla bir değişiklik bulamazsın. (Ali Fikri Yavuz meali)

Ahzab 62: (Bu,) Daha önceden gelip geçenler hakkında (uygulanan) Allah’ın SÜNNETİDİR. Allah’ın sünnetinde kesin olarak bir değişiklik bulamazsın. (Kadri Çelik meali)

Mümin 85: Fakat azabımızı gördükleri vakit, imanları kendilerine fayda verecek değildi. Allah’ın kulları hakkında olagelen SÜNNETİ (nizamı) budur. İşte kâfirler burada aldanmışlar, ziyana uğramışlardır. (Ali Fikri Yavuz meali)

Lütfen unutmayalım, İSLAM HUKUKU yalnız Kur’an’dır, Allah’ın sünnetidir, şeriatıdır, kanunudur. Örneklerini verdiğim ayetlerde geçen, sünnet kelimesi diğer yazarların tercümelerinde YASA, KANUN diye tercüme edilmiştir. Bu durumda sormak isterim, Allah’ın sünneti yani Kanunu, yasasına Allah’ın elçisi kendi sünnetini, yasasını ilave mi etti de, bugün FIKIH inancı Kur’an ve peygamberimizin kanunları yani sünnetiyle oluşturuldu? Lütfen aklımızı başımıza alalım, bu söylenenlere inanmayalım, yoksa mahşer günü perişan oluruz.

Fıkıh inancı öyle bir güç kazandı ki İslam toplumunda, ne yazık ki Kur’an devre dışı kaldı. Her mezhep kendi FIKIH inancını yarattı, böylece din bölündü ve Müslümanlar bir birine düşman oldu. Bunun örneğini de veriyor Kur’an. Hesap günü, peygamberimizin şahitliğinde söyleyeceği o acıklı söz, ne yazık ki çoktan gerçek oldu.

Furkan 30: Peygamber der ki: Ey Rabbim! KAVMİM BU KUR’AN’I BÜSBÜTÜN TERKETTİLER. (Diyanet vakfı meali)

Beşerin oluşturduğu FIKIH inancı, artık Kur’an’ın önüne geçti. ÇÜNKÜ FIKIH OLMADAN, DİNİN KUR’AN HÜKÜMLERİ İLE YAŞANAMAYACAĞI, BU TOPLUMUN KAFASINA YERLEŞTİRİLDİ. Örneğin namazın, FIKIH olarak kuralları ve farzları vardır, bunlar bilinmediği takdirde namaz kılınamaz. Oruç tutmanın, zekât vermenin, Hacca gitmenin de fıkıh kuralları vardır, bunlar bilinmeden yerine getirilemez denecek kadar Kur’an’dan uzaklaştık ve Kur’an’ı imanımızı yaşayabilmemiz adına, yeterli olmayan bir kitap haline dönüştürdük. Böyle olduğuna inandığımız içinde, Kur’an’ı terk ettik, beşeri FIKIH kitaplarına sarıldık. Allah bizleri affetsin.

Tüm bunları yaparken unuttuğumuz bir şey var. ALLAH’IN ELÇİSİ, ÖRNEK PEYGAMBERİMİZE İFTİRALAR ATTIK. Onun söylemesi mümkün olamayacak sözleri, onun adıyla naklettik ve topluma inandırdık. Peygamberimiz hâlbuki bizleri uyarmış ve BEN SÖYLEMEDİĞİM HALDE, KİM BU PEYGAMBER SÖZÜDÜR DERSE, CEHENNEMDEKİ YERİNİ HAZIRLASINLAR diye bizleri uyarmıştı.

Bizlerin yaptığı en büyük yanlış, peygamberimizin adı kullanılarak, dine ilave edilen sözlerin, bilgilerin ulema dediğimiz kişilerin şahsi düşüncelerini, yorumlarını dinin hükmü kabul ettik. Daha sonrada bu bilgileri, ilaveleri Kur’an’da bulamadığımızda, BAKIN KUR’AN’DA DEMEK Kİ HERŞEY OLMUYORMUŞ deme yanlışını yaptık. İlginçtir fıkıh düşüncesini savunanlar, fıkhın amacının dine yasa, hüküm koymak olmadığını söylemelerine rağmen, FIKIH olmasaydı namazlarımızı kılamazdık, orucumuzu tutamazdık, zekât veremezdik, Hacca gidemezdik demektedirler. DÜŞÜNEBİLİYOR MUSUNUZ FIKIH YASA KOYAMIYOR, AMA ALLAH’IN YASALARINI, SÜNNETİNİ UYGULAMAK İÇİN FIKIH MUTLAKA GEREKLİ DENİYOR.

Bu nasıl bir mantık ve düşüncedir ki, Allah bizleri sorumlu tuttuğuna, emrettiği sünnetini yani kanunlarını yerine getirmek için, beşeri FIKIH inancına ihtiyacımız oluyor. TÜM BUNLARI NASIL SÖYLERİZ. Bu yanlışları yapan İslam toplumlarının, içler acısı halinin yorumunu sizlere bırakıyorum.

Değerli din kardeşlerim, lütfen unutmayalım, PEYGAMBERİMİZİN SÜNNETİ, ALLAH’IN SÜNNETİNDEN FARKLI DEĞİL AYNIDIR. Allah’ın elçisi dinin, HÂŞÂ eksiklerini tamamlayan konumunda ise hiç değildir. Biz kitapta hiçbir eksik bırakmadık diyorsa Rabbimiz, lütfen artık kendimize gelelim, bizleri Allah ile aldatanların, Allah’ın sünnetinden, kanunlarından saptıranların yolundan gitmeyelim. Günümüzde fıkıh inancının dine ve ibadetlere yaptığı ilaveler, dini zorlaştırmıyor ve asıl olan hükümlere ters düşmüyorsa, bunu bir zenginlik ya da kültür olarak görebiliriz. Ama bu bilgiler olmazsa, İslam, din asla yaşanmaz demeyelim. Bu sözler Kur’an’a saygısızlıktır, unutmayalım.

Tüm Ehli kitabın, bizden önce yaptığı yanlışları bizlerde ne yazık ki yaptık. Allah’ın gönderdiği kitabı yeterli görmedik, din adına atalarımızdan intikal eden rivayetlerden ve beşeri düşünce ve yorumlardan oluşan, FIKIH inancımızı yarattık. Her konuda olduğu gibi, akıllı bir Müslüman, din adına söylenen her konuyu, Kur’an’a danışmalıdır. FIKIH adına da nakledilenleri bizler, Kur’an’a danışmalı yanlış olan ne varsa reddetmelidir. Doğru olan her bilgi, örnek bizlerin başının tacıdır. Kur’an’da Allah’ın ipine sarılın diye bizleri uyarıyorsa Rabbimiz, uyacağımız ve sarılacağımız tek kitap, Kur’an olmalıdır. Çünkü bizlere örnek peygamberimizde, yalnız Kur’an’a uymuştur.

Saygılarımla

Bugün sizlerle Kur’an’dan araştırmaya çalışacağımız konu, acaba Rabbimiz Kur’an’da en çok bahsettiği, namaz kılın emrini verip, nasıl namaz kılacağımızdan ve detaylarından, bazılarının söylediği gibi, Kur’an’da yeteri kadar bahsetmemiş olabilir mi, onu birlikte araştırmaya çalışalım. Konu doğru anlaşılabilmesi için, detaylı ele alındığından biraz uzun. Lütfen sabırla okuyunuz. Önce aşağıdaki ayeti dikkatle okuyalım ve üzerinde düşünelim ki, bahsettiğimiz konuda yanılma ihtimalimizi, en aza indirmiş olalım.

Hud 1: Elif, lâm, râ. Bu, hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri önce sağlam kılınmış, SONRA DA DETAYLANDIRILIP AÇIKLANMIŞ BİR KİTAPTIR.

Hatırlatmak isterim, Allah namaz kılma, oruç tutma, zekât verme, Hacca gitme konusunu, İbrahim peygamberden bu yana, tüm dinlere emrettiğini bizlere açıklıyor. Hatta Kâbe’nin kurulmasını, İbrahim Peygamberimize emrettiğini ve tüm inananların ziyaret edip, çevresinde hep birlikte namaz kılmalarını, tavaf etmelerini emrediyor. Hud suresi 1. ayette de Allah Kur’an için, açık bir hüküm veriyor ve ayetler önce sağlamlaştırıldı, daha sonrada DETAYLANDIRILIP AÇIKLANDI DİYOR. Ama bizler Kur’an’da detay yoktur diyoruz ve fıkıh inancının namaza ilaveleri olmasaydı, namazımızı kılamazdık diyebiliyoruz. Sizce bu ayetleri gördüğümüz halde, bunları düşünmeden, söylememiz doğrumu?

Bu durumda, Allah namaz kılın diye emir verdiyse, nasıl kılınacağını açıklamamış olduğunu söylememiz doğru olmaz, önce bunu kabul edelim ve araştırmalarımızı bu yönde yapalım. İsterseniz şimdide aşağıdaki ayete bakalım.

Bakara 239: Eğer korkarsanız, yaya veya binekte iken salât edin (namazı) kılın. Güvenliğe girdiğinizde ise, yine Allah’ı, BİLMEDİĞİNİZ ŞEYLERİ SİZE ÖĞRETTİĞİ GİBİ ZİKREDİN.

Bakın Allah ne söylüyor namaz konusunu anlatırken.

(BİLMEDİĞİNİZ ŞEYLERİ SİZE ÖĞRETTİĞİ GİBİ ZİKREDİN.)

Buradan da çok açık anlıyoruz ki, Allah Kur’an’da SALÂT (namaz, dua) ya da emrettiği herhangi bir farz hükmü, gerektiği kadarını açıklamış ve bizlere öğretmiştir Kur’an da. Detaya girmeden şunu da söylemeliyim ki, Salât kelimesini Allah Kur’an da, bizim Türkçeye çevirdiğimiz şekliyle NAMAZ, DUA ve DESTEK anlamlarında kullanmıştır. Her gördüğümüz salât kelimesini de, namaz diye tercüme etmemek gerekir.

Allah Bakara suresi 128. ayetinde, İbrahim peygamberimizin Kâbe de, Allah a yaptığı dua üzerinde düşünelim şimdide.

Bakara 128: “Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. BİZE İBADET YERLERİNİ VE İLKELERİNİ GÖSTER.(İbadet usullerini göster) Tövbemizi kabul et. Çünkü sen, tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın.”

İbrahim peygamberimiz Yaradan a yakarıyor ve bizlere ibadet yerlerini ve buralarda yapmamız gereken ilkelerini-usullerini kurallarını göster, anlat diye dua ediyor. Örneğin Allah namaz kılın diye emir verdiyse, İbrahim peygamberimizde nasıl kılacağı konusunda ilkelerini açıklamasını istiyor Rabbinden. Demek ki şöyle demiyor, ey resulüm ben detayları sana bırakıyorum, ana hükmü ben veriyorum demiyor.

Namaz kılmak bizden öncekilere de farz olduğu halde, bazılarının söylediği gibi, kılınışı ve nasıl dualar okuyacağımız ve rekât sayıları konusunda, Kur’an’ın hiçbir şey bahsetmediğini söyleyip, bu konudaki detayları, Allah’ın elçisine bıraktığına inanmamız, Kur’an’a göre normal midir? Hacca gitme ve oruç konusunda en ince detaya giren Kur’an, neden namaz konusunda bizlere, gereken detayları vermesin? Bu konuyu Kur’an’ı bir bütün olarak düşünüp, ÖĞRENDİĞİMİZ RİVAYETLERİN ETKİSİNDE KALMADAN, bu konuya Kur’an’dan cevap arayalım, Allah’ın izniyle.

Namaz konusunda Kur’an’da detay yoktur diyenler, acaba peygamberimizin dine ilaveler yaptığını mı düşünüyorlar. Hani Allah ne diyordu bir ayetinde? BİZİM İNDİRDİKLERİMİZE, TEK KELİME KENDİ SÖZÜNÜ, BİZİM SÖZÜMÜZDÜR DİYE EKLESEYDİ, ONUN ŞAH DAMARINI KESERDİK, demiyor muydu?

Hani Allah Kur’an’ın ipine sarılın diyordu? HANİ SİZLERİ KUR’AN’DAN HESABA ÇEKECEĞİM DİYORDU? Hani her şeyden nice örnekleri, değişik ifadelerle verdik ki anlayasınız diyordu. Sakın emin olmadığınız bilgilerin ardına düşmeyin, sorumlu olursunuz diye ikaz etmiyor muydu bizleri, ne oldu bu ayetlerin hükümleri? Lütfen dikkat, farkında olmadan inkârcı konumuna düşeriz, Allah korusun.

Bizlere Kur’an dışından gelen ve bir rivayete göre diye başlayan bilgilerin tümünü, hiçbir kontrolden geçirmeden kabul etmemiz, bizleri büyük yanlışlara götürmektedir. Bu yanlışları yapmamızın en büyük etkisi, beşeri FIKIH inancıdır. Kur’an’ı Allah ben koruyorum diyor, sormak isterim hiç sorgu sual etmeden, bizlere gelen bilgileri, rivayetleri kimler koruyor olabilir? Bizlere Kur’an benzeri, Rahmanın garantisini veren var mı aramızda? Allah Kur’an’ın ipine sarılın derken, neden yalnız Kur’an ipi demişte, başka kaynaktan söz etmemiş, bunu da sanırım çok iyi düşünmeliyiz.

Bizlerin yaptığı en büyük yanlış, mezheplerin ve zamanla geleneklerin, namazın şekline yaptığı ilaveleri, yani FIKIH İNANCINI BİZLER DİN ZANNETMİŞİZ ve onları da Kur’an’da aramamızdan kaynaklanmaktadır. Kur’an’da bulamadığımızda ise, BAKIN DEMEK Kİ HER ŞEY KUR’AN’DA YOKMUŞ, yazmıyormuş deme gafletine düşmemiz, bizleri yanıltmaktadır.

Allah bizlere, her şeyden nice örnekleri değişik ifadelerle verdim ki anlayasınız diyorsa, namaz konusunda bizlerden istediklerini de SADE, KOLAY BİR ŞEKİLDE MUTLAKA KUR’AN’DA ANLATMIŞTIR, ÖNCE BUNU BİLMELİYİZ. Çünkü bu kitabı Allah, yemin olsun ki, sizler için kolaylaştırdım, her şeyden nice örnekleri verdim, demiyor mu birçok kez?

Gelin Kur’an’a birlikte bakalım, acaba bizden öncekilere de farz olan, namaz kılın emriyle Allah bizlerden ne istiyor. Daha önce Rabbimiz bizleri nereye yönlendiriyordu, Kur’an’dan başka dine hüküm koyan kaynaklar var mı, onları Kur’an’dan anlamaya çalışalım.

Enam 104: Gerçek şu ki, size RABBİNİZDEN GÖNÜL GÖZLERİ GELMİŞTİR. KİM GÖRÜRSE KENDİSİ YARARINA, KİM KÖRLÜK EDERSE KENDİSİ ZARARINA… Ben sizin üzerinize bekçi değilim.

Yasin11: SEN ANCAK O KUR’AN’A UYAN VE GÖRMEDİĞİ HALDE RAHMAN’DAN KORKAN KİMSEYİ UYARIRSIN. Böylesini, bir bağışlanma ve seçkin bir ödülle müjdele.

Araf 3; RABBİNİZDEN SİZE İNDİRİLENE UYUN; O’nun berisinden bir takım velilerin ardına düşmeyin! Siz ne kadar da az öğüt alıyorsunuz.

Nisa 105: Kuşku yok ki, biz bu Kitap’ı sana, insanlar arasında ALLAH’IN SANA GÖSTERDİĞİ İLE HÜKMEDESİN DİYE HAK OLARAK İNDİRDİK. Sakın hainlere yardakçı olma.

Maide 49: Sen de aralarında, ALLAH’IN İNDİRDİĞİYLE HÜKMET. Onların keyiflerine uyma.

Maide 67: EY RESUL! RABBİNDEN SANA İNDİRİLENİ TEBLİĞ ET. Eğer bunu yapmazsan O’nun elçiliğini yapmamış olursun.

Enam 50: ….. YALNIZ BANA VAH YEDİLENE UYARIM BEN!”…..

Zühruf 43: Sen, SANA VAH YEDİLENE SIMSIKI SARIL! Hiç kuşkusuz, sen, dosdoğru bir yol üzerindesin.

Yukarıdaki ayetleri elbette çoğaltabiliriz. Dikkat ediniz, Allah tamamında bizleri Kur’an’a sarılmamızı emrediyor. Kur’an için bizlere gelen, gönül gözü olduğunu söylüyor. Allah a ve Resulüne inanın, çünkü elçim o Allah’ın kitabını sizlere tebliğ edecek, onun ardından gidin diyor. Sen ancak Kur’an’a inanan insanları uyarabilirsin, Rabbinizden size indirilen Kur’an’a uyun, onun berisinden başka velilerin ardına düşmeyin, sana Kur’an’ı insanlara onun la hükmedesin diye indirdik, SEN DE İNSANLARA ONUNLA HÜKMET DİYOR.

Şimdi birlikte düşünelim, namaz gibi Kur’an’ın çok önemsediği ve çok bahsettiği konularda, Kur’an gereken açıklamayı yapmayıp, detay vermemiş olabilir mi? Sımsıkı sarılmamızı istediği bir rehberde namaz, gerektiği kadar detaylı açıklanmamış olabilir mi? YOKSA BİZE KUR’AN DIŞINDAN ÖĞRETİLENLERİ, KUR’AN’DA BULAMADIĞIMIZ DAMI BİZLER BU YANLIŞI YAPIYORUZ? Ayetlerin ve namaz konusunun gerektiği gibi Açıklanmadığına, detay verilmediğine inanmak, Kur’an’ı inkâr etmektir hatırlatırım. Önce yazımızın başında, İbrahim peygambere Hac yerini, Kâbe’yi ne maksatla yaptırdığını ve çevresinde bakın nasıl namaz kılmamızı istediğini bizlere anlatıyor, onu anlamaya çalışalım.

Hac 26: Bir zamanlar İbrahim için, o evin yerini, şöyle diyerek hazırlamıştık: Bana hiçbir şeyi ortak koşma, evimi; tavaf edenler, KIYAMDA DURANLAR, RÜKÛ-SECDE EDENLER İÇİN TEMİZLE.

Bakara 125: Hatırla o zamanı ki, biz Beytullah’ı insanlar için sevap kazanmaya yönelik bir toplantı yeri ve güvenli bir sığınak yaptık. Siz de İbrahim’in makamından bir dua yeri edinin. İbrahim ve İsmail’e şu sözü ulaştırmıştık: “TAVAF EDENLER, KENDİNİ İBADETE VERENLER, RÜKÛ-SECDE EDENLER İÇİN EVİMİ TEMİZLEYİN.

Ayeti okuduğunuzda, Allah İbrahim peygambere şu anda kıldığımız namazın, olmazsa olmazını ne kadar güzel anlatıyor. O evi benim için kıyamda duranlar, rükû-secde edenler için temizle. Demek ki Allah huzurunda saygıyla durulmasını, onun önünde saygıyla eğilmesini ve yine ona saygıyla secde edilmesini istiyor. İşte namazın nasıl kılınacağının şekli izahı, o günde aynı, günümüzde de aynı, PEYGAMBERLER ARASINDA NAMAZIN FARKLI KILINDIĞINI DÜŞÜNMEK, BÜYÜK YANLIŞ OLUR. FIKIH inancının dine, namaza ilavelerini lütfen Kur’an ada aramayalım. Ayrıca mezheplerini fıkıh inancının ilavelerini Kur’an’da görmediğimizde, sanki bir eksiklik varmış gibide davranmayalım, büyük saygısızlık yapmış oluruz. Allah her konuda bizlere kolaylık sağlamıştır, ama FIKIH inancı bu kolaylıklara her konuda ilaveler yapmıştır, bunu anlamak mümkün değil. Devam edelim Kur’an’a namaz konusunda bakmaya.

Ali İmran 43: Ey Meryem, RABBİNE DİVAN DUR, SECDEYE KAPAN VE RÜKÛ EDENLERLE BİRLİKTE RÜKÛ ET.

Bu ayette de Allah, Meryem anamıza sesleniyor ve bakın yine günümüzde Allah’ın huzuruna namaz kılarken durduğumuz ve saygıyla el bağladığımız, rükû ve secde ettiğimiz namazın kılınmasını anlatıyor bizlere, dikkat ederseniz bu emir, peygamberimizden çok önceki bir zamana, daha Hz. İsa bile doğmamış döneme ait. İbrahim peygamberimiz zamanında dahi, namaz konusunda yapılması gerekenler aynı, KIYAMDA DUR, RÜKÛ ET, SECDE ET, ALLAH’A DUA ET. Devam edelim Kur’an’a bakmaya.

Hac 77: Ey iman edenler! RÜKÛ EDİN, SECDE EDİN; Rabbinize ibadet edin, hayır işleyin ki kurtulabilesiniz.

Furkan 64: Onlar, Rablerine SECDE EDEREK VE KIYAMA DURARAK GECELERLER.

Fetih 29: Muhammed, Allah’ın resulüdür. Onunla beraber olanlar, inkârcılara karşı çok çetin, kendi aralarında çok merhametlidirler. SEN ONLARI RÜKÛ EDER, SECDEYE KAPANIR HALDE GÖRÜRSÜN. Allah’tan bir lütuf ve hoşnutluk ister dururlar……….

Şuara 218–219: O ki görüyor SENİ KIYAM ETTİĞİN ZAMAN, SECDE EDENLER ARASINDA dönüp dolaşmanı da.

Tevbe 112: O tövbe edenler, o ibadet edenler, o ham dedenler, o oruç tutanlar, O RÜKÛA VARANLAR, O SECDEYE KAPANANLAR, o iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah’ın koyduğu sınırı koruyanlar… Müjdele o müminleri.

Yukarıdaki ayetleri okuduğunuzda, sanırım sizde namazın olmazsa olmazı olan ve Allah’ın tarif ettiği namazın, KIYAM ETMEK yani onun huzurunda saygıyla durmak, RUKÜ ETMEK yani onun önünde saygıyla eğilmek, SECDE ETMEK yani onun yüceliği önünde secdeyle yerlere kapanmak, ona teslim olmak namazın şekli boyutuymuş, çok açıkça anlatıyor Kur’an. Bu namaz şekli, İbrahim peygamberden bu yana aynı, hiç değişmemiş. Bunun dışında olanlar, mezheplerin ve fıkıh inancının ilaveleridir. Yani beşeri ilavelerdir. Bunlar olmazsa, namazımızı kılamayız nasıl deriz.

Demek ki namazı Allah, Kur’an’da anlatmıyor demek, çok büyük bir yanlış olduğu anlaşılıyor. Şimdide namazlarımızda ne okuyacağımız da Kur’an’da yazmaz, hadisler olmasa namazımızı kılamazdık, sözlerine bakalım. Gerçekten Kur’an namazlarımızda neler söyleyeceğimizi ne okuyacağımızı, nasıl Rahmanla iletişim kuracağımızdan, bahsetmiyor olabilir mi? Yoksa günümüzde bu duaları okumadığımızda, namaz kabul olmaz diyenlerin, büyük bir yanılgı içinde olduğunu mu söylüyor Kur’an.

Müzzemil 20:…… O HALDE KUR’AN’DAN, KOLAY GELENİ OKUYUN. Sizden hastalar olacağını bildi. Bir kısmının yeryüzünde dolaşıp Allah’ın lütfundan bir şeyler isteyeceklerini, diğer bir kısmının da Allah yolunda çarpışacaklarını bildi. O HALDE KUR’AN’DAN, KOLAY GELENİ OKUYUN! NAMAZI KILIN!……

Bakara 45: Sabra ve NAMAZA SARILARAK YARDIM DİLEYİN. Hiç kuşkusuz bu, kalbi ürperti duyanlardan başkasına çok ağır gelir.

Bakara 153: Ey iman sahipleri! SABRA VE NAMAZA SARILARAK YARDIM DİLEYİN. Hiç kuşkunuz olmasın ki, Allah sabredenlerle beraberdir.

Ali İmran 113: Ama hepsi bir değildir. Ehlikitap içinden Allah için başkaldıran / Allah huzurunda el bağlayan / hak ve adaleti ayakta tutan / kalkınıp yükselen bir zümre de vardır; gece saatlerinde SECDELERE KAPANMIŞ OLARAK ALLAH’IN AYETLERİNİ OKURLAR.

Sanırım yukarıdaki ayetler, bu sorumuza da gereken cevabı veriyor. Ayrıca Kur’an’da nasıl yardım dileyeceğimiz konusunda da, birçok ayet örnekleri veriyor. Hani namazlarımızda ne okuyacağımız yazmıyordu Kur’an da? Demek ki Kur’an’ı anlayarak, düşünerek okumadığımızda, ya da taraflı ve yanlı okuduğumuzda, bizleri Allah’ın doğru yolundan saptırmaları ve asla düşünmememiz gereken şeyleri düşünmemiz, kaçınılmaz olacaktır.

Namaz konusunda, Allah’ın farz hükümleri dışında, bugün bazı ilaveler vardır, bunlar her mezhepte farklıdır. Bunların olmasının bir zararı da elbette yoktur, tabi Kur’an’ın hükümlerine ters düşmemek şartıyla. YANLIŞ OLAN BUNLAR OLMASAYDI, BİZLER NAMAZIMIZI KILAMAZDIK DEMEKTİR. Lütfen bunu unutmayalım. Sanırım şimdide bu satırları okuyan bazı kardeşlerim, eeeee bakın namazımızı kaç rekât kılacağımızda yazmıyor, bu durumda ne yapacağız dediklerini duyar gibiyim. Bu konuya açıklık getirmeden önce, Kur’an’da kısaltılmış namazın, bizzat peygamberimiz tarafından kıldırıldığı örneği vardır ona bakalım.

Nisa 102: Sen içlerinde olup da onlara NAMAZ kıldırdığın vakit, içlerinden bir grup seninle NAMAZA dursun; silahlarını da alsınlar. BUNLAR SECDEYE VARINCA, DİĞERLERİ ARKALARINDA BEKLESİNLER. SONRA NAMAZ KILMAMIŞ OLAN DİĞER GRUP GELİP SENİNLE BİRLİKTE KILSINLAR. ………

Nisa 101: Yeryüzünde dolaştığınız zaman, küfre sapanların size tedirginlik vermesinden korkarsanız, NAMAZI KISALTMANIZDA SİZİN İÇİN BİR SAKINCA YOKTUR. Şu bir gerçek ki, küfre batanlar sizin için açık bir düşmandır.

Nisa 103: Korku halindeki namazı tamamlayınca, artık Allah’ı ayakta, oturarak, yan yatmışken anın. Sükûnet bulduğunuzda, NAMAZI TAM BİR BİÇİMDE YERİNE GETİRİN. Namaz, müminler üzerine vakti belirlenmiş bir farz olmuştur.

Yukarıdaki ilk ayet örneğinde, bizzat peygamberimizin imamlığında yapılıyor ve dikkat ederseniz, zor bir anımızda kılınan namazın ilk secde de bittiğini görüyoruz. Buda demektir ki bizim anlayacağımız şekliyle, kısaltılmış namaz bir rekâttır. Allah hiçbir detay vermeden, istenileni anlatıyor. Yalnız savaş değil, herhangi bir zor anımızda, tedirgin durumumuzda namazı kısaltabileceğimiz kolaylığını, çok şükür Rabbimiz bizlere veriyor. Namazımızı kısa tutabileceğimizin örneğini veren Rabbimiz, eğer normal şartlarda istediği bir uzunluk ya da rekât sayısı olsaydı, onunda hükmünü bizlere kesinlikle verirdi. SİZCE ALLAH VERMEDİĞİ BİR HÜKÜMDEN, BİZLERİ SORUMLU TUTAR MI?

Dikkat ederseniz verilen namaz örneğinde, namazın bitişinde, günümüzde verdiğimiz selamdan bahsedilmiyor. Çünkü onlar farz olanlar değil, daha sonra geleneklerin ve mezheplerin, FIKIH İNANCININ ilaveleridir. Zaten sorduğunuzda bunların sünnet olduğu, farz olmadığı söylenir. Bunları yapmanın hiçbir sakıncası da elbette yoktur.

Namazın bitimindeki selam konusunu, mezheplerde ve rivayet hadislerde araştırdığımızda, çok farklı bilgilere ulaşırız. Bir kısım hadislerde, peygamberimizin her iki tarafa selam verdiğinden bahsedilir. Bir kısmında yalnız sağ tarafa selam verdiğini söyledikleri gibi, yalnız öne selam vererek, namazını bitirdiği de rivayet edilir. Hepsi de bugün elimizde olan, Kütüb-i sitede geçer. Acaba hangisi peygamberimizin uygulamasıdır diye kendimize sorduğumuzda, sanırım tedirgin oluruz. Uydudan diğer Müslüman ülkelerin, namaz kılışlarındaki farklılıkları izlerseniz, ne anlatmak istediğimi anlayacaksınız. Bizzat ben Mekke Medine arasında otobüsle seyahat ederken, ikindi namazı için mola verdiğimiz bir camide, imam yalnız sağa selam vererek namazı bitirdi. Çok ilginçtir, bir kısım Müslümanların, namaz kılarken, kıyam halinde eller açılıp, namazda dua eder şeklinde, kıyam da durduklarını da görebilirsiniz. Hatta kıyamdayken elde Kur’an okuduklarına da şahit olursunuz. Ellerin yana salıverilmiş şeklide namaz kılmaları da, mezheplerin farklılıkları arasındadır.

Gördüğünüz gibi mezheplerde namaz kılma, şekil bakımından hepsinde farklılıklar arz eder, ama farzlarda yani Allah’ın emrinde hiçbir değişiklik, farklılık yoktur. Sorduğunuzda peygamberimiz böyle kılarmış derler. İŞTE RİVAYETLERİ FARZLAŞTIRMANIN TEHLİKESİ, BURADA DAHA İYİ ANLAŞILIYOR. Kendilerine sorduğumuzda hepsi peygamberimiz böyle kılarmış, diye kendilerini savunurlar. Rivayet hadisleri örnek gösterirler. Acaba kimin söylediği doğrudur sizce? ALLAH VE ELÇİSİ BİZLERE, ÇOK ÖNEMSENEN NAMAZIN DETAYLARINI, BU YOLLA ULAŞTIRMIŞ OLABİLECEĞİNE İNANIYOR MUSUNUZ? BU MÜMKÜN DEĞİL, RABBİMİZ BUNA ASLA İZİN VERMEZ.

YÜCE RABBİMİZ BİZLERE, NAMAZIN DETAYLARINI KENDİ KORUMASINDA Kİ KUR’AN’DA BİLDİRMEYİP, BİZLERİ RİVAYETLER YOLUYLA BİLGİLENDİRMİŞ OLABİLİR Mİ? LÜTFEN BÖYLE DÜŞÜNCELERE KAPILMAYALIM.

Hatırlayınız lütfen, Allah emin olmadığınız bilgilerin ardına düşmeyin, sizleri sorumlu tutarım diyordu. Bu durumda emin olan, en garanti verilen yol hangisidir? İmanımızı, inancımızı nereden öğrenmeliyiz diye kendimize mutlaka sormalıyız. Bu sorunun doğru cevabını, Kur’an dışından arayanların yanılgıda olacağını, Yaradan birçok kez ayetlerinde bizlere anlatıyor. Tam bu esnada sizlere bir örnek vermek istiyorum. Bu konu ile ilgili bir yazıma, bakın bir kardeşim, bana nasıl bir cevap vermişti.

(Benim elimde 6 ciltlik, bilmem kaç bin sayfa siyer kitabı var… ORADA CEBRAİL ALEYHİSSELAMIN PEYGAMBERİMİZE NAMAZ KILMAYI GÖSTERDİĞİ YAZIYOR… Cebrail bir melek ve peygamberimiz (sav) ile Allah’ımız arasında elçi…)

Bu kardeşimiz namazın kılınışını, Cebrail in peygamberimize öğrettiğini, dini bugün bizlere anlatan, ciltlerce dolusu FIKIH KİTAPLARINDA yazdığını söylüyor. Bunu söylemesine söylüyoruz ama neden şu soruyu kendimize sormuyoruz. Allah namazın kılınışının detaylarını, neden Kur’an’da açıklamayıp, özellikle peygamberimizin bizzat kendisinin öğrenmesini, Cebrail aracılığıyla sağlamıştır? Hani Allah sizleri Kur’an’dan sorumlu tutuyorum, biz her konudan nice örnekler verdik ki anlayasınız Kur’an’da diyordu. PEYGAMBERİMİZ BU ÇOK ÖNEMLİ DETAYLARI NEDEN KUR’AN’A GEÇİRMEDİ? Bu sözlere nasıl inanırız. Allah’ın bizleri sorumlu tuttuğuna hükmettiği kitapta, nasıl olurda namazın detayları olmaz. Peygamberimiz namaz konusunda aldığı bilgileri, nasıl olurda Kur’an’a geçirmediğini söyleriz ve buna inanırız.

Düşünebiliyor musunuz buna inanmakla, yüzlerce ayeti görmezden gelmiş, üstünü örtmüş oluyoruz. Allah Cebrail yoluyla elçisine ilettiği her konunun, Kur’an’a geçirilmesini ve tebliğ edilmesini bizzat kontrol ettiğini belirtmiştir Kur’an da. Kısaltılmış namazın bizim anlayışımızla, bir rekât olduğunu Kur’an örneğinde de görüyoruz. Normal durumlarda kılacağımız rekât sayısı neden zikredilmemiş, bunu hiç düşündünüz mü?

Yüce Rabbimiz yemin ederek, sizler için bu kitabı kolaylaştırdım hükmünün, bir tezahürünü görüyoruz. NAMAZIMIZI KAÇ REKÂT YA DA UZUNLUKTA KILACAĞIMIZI, ALLAH BİZLERE BIRAKMIŞTIR VE BİZLERİ BAĞLAYICI BİR HÜKÜM BU KONUDA ASLA VERMEMİŞTİR. Sizce açıkça vermediği bir hükümden, Allah bizleri sorumlu tutar mı? Hatırlatırım, sizleri Kur’an’dan sorumlu tutuyorum diyordu.

Bakın ne diyor Rabbimiz, SÜKÛNET BULDUĞUNUZDA, NAMAZI TAM BİR BİÇİMDE YERİNE GETİRİN. Eğer bu sözlerden, yani tam bir biçimde yerine getirin sözünden, belirli bir kalıp ve şekil ya da belli bir rekât anlaşılsaydı, Allah her şeyden nice örnekleri verdim diyorsa, onu da açıkça bizlere söylerdi. Demek ki kılacağımız namazlarda, rekât sayısını da Allah bizlere bırakmıştır. TAM BİR BİÇİMDE YERİNE GETİRMEK, HUŞUYLA RABBİN HUZURUNA DURUP, ONU TESPİH ETMEK VE ONDAN YARDIM İSTEMEKTİR.

Bakın namazı Rabbimiz ne için bizlere emretmiş?

Ankebut 45: (Ey Muhammed!) Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. ÇÜNKÜ NAMAZ, İNSANI HAYÂSIZLIKTAN VE KÖTÜLÜKTEN ALIKOYAR. Allah’ı anmak (olan namaz) elbette en büyük ibadettir. Allah, yaptıklarınızı biliyor.

Ta-ha 14: Muhakkak ki ben, yalnızca ben Allah’ım. Benden başka ilah yoktur. BANA KULLUK ET; BENİ ANMAK İÇİN NAMAZ KIL.

Bizlere namazın, ne maksatla emredildiğini, bakın ne kadar güzel açıklıyor ayetler. Namaz bizleri hayâsızlıktan ve kötülüklerden alıkoyacağını belirtiyor. Demek ki huşuyla kendimizi vererek, ne kadar çok namaz kılarsak, o kadar Allah a yakın olur, kötülükten uzak kalırız. Hatırlayınız peygamberimizin, bazen saatlerce namaz kıldığını, secdede dahi uzun kaldığı anlatılır. Tabi namazı, anlamını bilmeden ayetleri okuyarak kılarsak, bu güzelliklerinden de istifade edemeyiz.

Daha önce söylediğim gibi, mezheplerde namaz, hepsinde farklılıklar arz eder. Fakat hiç birisinde Allah’ın emrettiği KIYAM, RÜKÛ VE SECDENİN olmadığı bir namaza rastlamazsınız. Kimisi başlangıcında ilave yapmıştır, kimisi kıyam duruşu, yani saygıyla Allah huzurunda duruş sözünden elleri yana salmıştır, diğeri ise elleri bağlamıştır. Ellerin bağlanış şekli bile mezheplerde değişiktir. Namaz esnasında bazı hareketleri ilave etmişlerdir kendi düşünceleri ve itikatları, gelenekleri doğrultusunda. Elbette bu ilavelerin yapılmasında bir sakınca yoktur.

Kadınlarda, erkeklerde bile farklı uygulamalar olmuştur. Namazda okudukları dualarda, mezheplerde hepsinde aynı değildir. Mezheplerde rekât sayıları bile farklıdır. Kur’an ışığında baktığımızda hiç kimsenin kıldığı namaza, bu namaz yanlıştır diyemeyiz. Çünkü her mezhebin kıldığı namaz da Allah’ın emrettiği kıyam, rükû ve secde yapılmaktadır. Yani farzlar yerine getirilmektedir. Belki okunacak dua konularında söylenecek söz olabilir, ODA BENİM HUZURUMA DURDUĞUNUZDA, BENDEN BAŞKA KİMSEYİ MUHATAP ALMAYIN VE ARACI KOYMAYIN SÖZLERİ UNUTULMAMALIDIR DİYEBİLİRİZ.

Tüm bunları düşündüğümüzde, eğer peygamberimiz nasıl kıldıysa öyle kılmalıyız, çünkü namazın kılınış şekli ve okunacak dualar, hatta rekât sayıları peygamberimizin koyduğu kurallardır dersek, günümüzde kılınan namaz şeklinin hangisinin peygamberimizin kıldığı namaz, ya da hangilerinin peygamberimizin gösterdikleri olduğu konusunda, sanırım mezheplerin anlaşması çok zor olacaktır. Her mezhep benim yaptığım en doğru diyerek, işin içinden sıyrılıyor.

Buradan yola çıkarak düşündüğümüzde, namazın olmazsa olmaz şeklini ve namazlarımızda neler okunabileceği konusunda, bizlerin sorumlu olduğu konularda, Kur’an gerektiği kadar detaylı açıklama yapmıştır. Namazlara yapılan tüm ilaveler de bir sakınca olmadığı gibi, bir zenginliktir diyebiliriz, yeter ki bunlar olmadan namaz olmaz denmemesi şartıyla.

MEZHEPLERİN VE FIKIH İNANCININ, BİZLERE ÖĞRETTİKLERİNİ KUR’AN’DA BULAMADIĞIMIZDA, DEMEK Kİ HER ŞEY KUR’AN’DA YOKMUŞ DERSEK, BÜYÜK HATA YAPMIŞ OLACAĞIMIZ GİBİ, KUR’AN’ADA SAYGISIZLIK YAPMIŞ OLURUZ.

Cami kültürü zamanla toplumda yaygınlaştıkça, rekât sayılarının toplumlarca belirlenmesi, camilerde bir kargaşayı önlemiş olabilir, elbette hiçbir sakıncası yoktur, ama Kur’an gerçeklerini anlamak ve bilmek şartıyla. Allah Kur’an’da toplu kılınan namaz olarak yalnız CUMA namazından bahseder. Normal vakit namazlarımızda, çağrılmaktan bahsetmez, nerede olursak olalım, VAKTİ GİRDİĞİNDE NAMAZINIZI KILIN DER.

Allah Kur’an’da her şeyi yazmamıştır, bir kısmını da hüküm vermek için peygamberimize bırakmıştır diyenlere, özellikle aşağıdaki ayeti hatırlatmak istiyorum. Bakın peygamberimizden bazı konularda hüküm isteyenlere, bizzat kendisi nasıl cevap vermesini istiyor ALLAH?

Enam 57: De ki: “Ben Rabbimden gelen bir beyyine üzerindeyim. Ama siz onu yalanladınız. Acele istediğiniz şey benim yanımda değil. HÜKÜM YALNIZ VE YALNIZ ALLAH’INDIR. HAKKI O ANLATIR. AYIRT EDİP ÇÖZÜM GETİRENLERİN EN HAYIRLISI O’DUR.

Değerli dostlar, bakın Allah peygamberimize, deki onlara diyerek bizlere ne söylemesini istiyor, hala düşünmeyecek miyiz? Peygamberimiz sizin istediğiniz hüküm benim yanımda değil, yani ben hüküm veremem diyor. Ben Rabbimden gelen bilgileri, hükmü sizlere aktarırım. HÜKÜM YALNIZ VE YALNIZ ALLAH INDIR diyor, hakkı o anlatır ve ayırt edip çözüm getiren, detaylandıran, anlatan yalnız Allah tır diye apaçık belirtiyor. HÜKMÜ VERENİN, NASIL UYGULANACAĞINI DA AÇIKÇA BİLDİRMEMİŞ OLABİLECEĞİNİ, NASIL DÜŞÜNÜRÜZ.

Sanırım peygamberimiz için, ne yani peygamberimiz postacı mıydı diyerek, belki de bilmeden, Allah’ın elçisine saygısızlık edenler, dilerim birazcık bu ayetten yanlış yaptıklarını anlayabilirler. Çünkü Allah ayetinde, BEN HÜKMÜME KİMSEYİ ORTAK ETMEM, biz Kur’an’da hiçbir eksik bırakmadık diyorsa, lütfen bu uyarıları dikkate alalım.

Lütfen şu konuyu hepimiz, dikkatle düşünelim. Diyelim ki namaz konusunda gereken bilgiler Kur’an’da yok, Peki, niçin peygamberimiz sağlığında, bizlere gereken bu bilgileri yazdırmamıştır? Hadislere dikkat ediniz, hepsi bir rivayete göre diye başlar ve bir kişinin duyduğunu, bir başka kişiye ya da kişilere nakledilmesi şeklindedir.

Daha da ilginci aynı konuda çok farklı kişiler, peygamberimizin bahsedilen konuda çok farklı namaz kıldığını rivayet etmişlerdir. Acaba hangisi doğru, bilen var mı? Peygamberimiz namaz kılarken, Kur’an’ın bahsetmediği ve bizlerin sorumlu olduğu bir konu olsaydı, sizce tüm bu bilgileri yazılı olarak, sağlığında bizlere Kur’an’ın yanında iletmez miydi? Elbette iletirdi. Ama böyle bir kitap, bilgi peygamberimizin devrinden bu güne ulaşmamıştır. HEPSİ YÜZLERCE YIL SONRA DERLENEN, YAZILAN RİVAYETLERDİR, BU GERÇEĞİ LÜTFEN UNUTMAYALIM, GÖZ ARDI ETMEYELİM.

Hadis yazımını, peygamberimizin sağlığında önce serbest bırakılmış, daha sonra yanlış sözlerle, anlamını değiştiren ilavelerle iletildiğini, nakledildiğini gördüğünden, peygamberimiz hadis naklini yasaklamıştır. Daha sonra peygamberimiz serbest bırakmıştır diyenlere, dört halife devrinin tamamında, hadis yazımı ve nakli ile ilgili yasağın, nasıl devam ettirildiğini araştırmalarını öneririm.

Peki, hadisler ne zaman yazılmaya başlandı. Dört halife devrinin sona ermesi ve toplumların siyasi çekişmeleri ile dini mezheplere bölmeleri sonucu, her mezhep kendince hadis toplamaya başladı. İşin ilginci o dönemde toplanan hadis sayısı 500 civarında olduğu söylenir. Ya bugün günümüzde hadis sayısının nerelere geldiğini biliyor musunuz? Doğrusu sayısını tam bilen yok ama milyonları geçtiğini söyleyebilirim. Sizce bu yolla mı imanımızı yaşamalıyız ve ibadetlerimizi yapmalıyız yoksa…? Yoksa ‘nın cevabını, herkes kendisi mutlaka bulmalıdır.

Ben sizlere Kur’an’dan, Rabbin sözlerinden açıkça anladıklarımı aktardım, SİZLERİ DÜŞÜNMEYE DAVET ETTİM. Bu yazdıklarım benim imtihanımdır, yalnız beni bağlar. Sizlere düşen benim söylediklerimi Kur’an süzgecinden geçirmeden, yani Kur’an ile karşılaştırmadan kabul etmek olmamalıdır. İmtihanında gereği, bu değil midir zaten. Kur’an’ı rivayetler den ve sanı bilgilerden istifade ederek anlamak ve yaşamak yerine, yine Kur’an’ın diğer ayetlerinden faydalanarak, anlama yolunu seçmeliyiz. Çünkü Kur’an kendisini anlatan, açıklayan eşsiz bir nurdur.

Ben de bir beşerim elbette hata yapabilirim, ama ben Allah’ın sözlerini anlamaya ve onun söylediği gibi ayetleri düşünmeye, hakka batıl karıştırmamaya, elimde Kur’an aklım ile iman etmeye çalışıyorum. Bu yolu öneren Yüce Rabbimizdir unutmayalım. YA ALLAH’IN AYETLERİNİ BEN ANLAYAMAM DİYEREK, EMİN OLAMADIĞIMIZ BEŞERİN SÖZLERİNE HİÇ DÜŞÜNMEDEN İNANSAYDIM, İMANIMI BAŞKALARININ ELLERİNE BIRAKSAYDIM, BENİM HATA YAPMA RİSKİM VE DOĞRUYA ULAŞMA ŞANSIM SİZCE NE OLURDU?

Allah yardımcımız olsun, gerçekten gözlerimizi kapatmış yürüyoruz bir meçhule. Allah’ın verdiği aklı ise hiç kullanmıyoruz. Çünkü içi o kadar yanlış ve boş bilgilerle doldurulmuş ki, doğru bilgiyi içine koyacak yer kalmamış. ZORLA SOKULAN DOĞRU BİLGİ İSE, DAHA ÖNCE METABOLİZMANIN ALIŞIK OLDUĞU YANLIŞ BİLGİLERE GÖRE YAPILANDIRILDIĞINDAN, DOĞRU BİLGİLER KABUL EDİLMEYİP, NE YAZIK Kİ DIŞARIYA ATILMAKTA.

DAHA AÇIKÇASI GÜNÜMÜZDE DOĞRULAR YANLIŞ, YANLIŞLAR DOĞRU GÖRÜNÜR OLMUŞ TOPLUMA. Doğruları anlatmak, Kur’an’dan örnekler vermek bile artık yeterli gelmiyor. Çünkü Rehber Kur’an, yüksek bir yere asılmış, beşerin rivayet kitapları rehber olmuş. Daha doğrusu peygamberimizin hesap günü söyleyecek söz gerçek olmuş. KUR’AN TERK EDİLMİŞ RİVAYET VE SANI BEŞERİ FIKIH İNANCI, DİN DİYE YAŞANIR OLMUŞ.

Elbette Kur’an konusunda yazılmış, birçok âlimin kitaplarını okumalıyız, araştırmalıyız. Hepimiz Kur’an’ı aynı kapasitede anlayamayız. AMA BİZLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN, ÖNCE BİZZAT KUR’AN’I ANLAYARAK OKUMAK, ONUN ÖZÜNE İNMEK VE ÜZERİNDE DÜŞÜNMEK OLMALIDIR. Çünkü Allah ayetlerinin, bizlerin gönül gözlerini açacağını söylüyor.

Furkan 30; Ey Rabbim! Benim toplumum BU KUR’AN’ I DEVRE DIŞI TUTTULAR.

Peygamberimiz bu ayeti ilk tebliğ aldığında, sanırım çok üzülmüştür. Çünkü kendisine tabi olan, Müslüman toplum, kendisinden sonra Kur’an’ı devre dışı bırakarak, tıpkı cahiliye döneminde olduğu gibi, atalarının inancını sanı ve rivayetlerle yaşayacağını daha sağlığında öğreniyor. Sizce bunu duyan peygamberimiz, Kur’an’ın dışından dine, tek kelime ilave etmesi mümkün mü? Asla mümkün olamaz. İşte bunun içindir ki Allah’ın resulü bakın ne diyor.

(Biz hadis yazarken Hz. Peygamber yanımıza geldi ve “Yazdığınız şey nedir?” dedi. “Senden işittiğimiz hadisler” dedik. Hz. Peygamber: “ALLAH’IN KİTABINDAN BAŞKA KİTAP MI İSTİYORSUNUZ? SİZDEN EVVELKİ MİLLETLER ALLAH’IN KİTABI YANINDA BAŞKA KİTAPLAR YAZDIKLARI İÇİN YOLDAN ÇIKTILAR.”)

El Hatib, Takyid 33

4106 – el-Muttalib İbnu Abdillah İbni Hantab radıyallahu anh anlatıyor: “Zeyd İbnu Sabit Hz. Muaviye radıyallahu anhüma’nın yanına girmişti. Hz. Mu’aviye ona bir hadisten sual etti. Zeyd de hadisi ona söyledi. Hz. Muaviye (orada hazır bulunan bir adama) hadisi yazmasını emretti. Zeyd müdahalede bulunarak Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm, HADİSLERİNDEN HİÇ BİR ŞEY YAZMAMAMIZI EMRETMİŞTİ” DEDİ. BUNUN ÜZERİNE HZ. MUAVİYE YAZILANI DERHAL İMHA ETTİ.”

Ebu Davud, İlm 3, (3647).

Ne yazık ki günümüzde, toplumu Kur’an ile uyarmaya kalkanlar, peygamber düşmanı ilan ediliyor. Sen peygamberimizi devre dışımı bırakıyorsun sözleri ile rivayetler koruma altına alındı adeta. Peygamberimizin yalnız Kur’an’ı tebliğ ettiği ve yalnız Kur’an ile hükmetme görevini aldığı ayetlerin üstü örtüldü, sırf atalarının itikatlarını yaşatmak adına.

Özet olarak şunu tekrar söylemek isterim. Allah sizleri Kur’an’dan sorumlu tutuyorum diyor da, biz Kur’an’da hiç eksik bırakmadık, gereken açıklamayı birçok örneklerle anlattık, izah ettik diyorsa, lütfen geleneklerin ve rivayetlerin dine yaptığı ilaveleri Kur’an’da göremediğimizde, bakın demek ki Kur’an’da her şey olmuyormuş demeyelim. Bilelim ki Allah ibadetlerimizi ve sorumlu olduğumuz hükümleri, bizler için kolaylaştırmış, açıklamış ve öyle göndermiştir. Allah unutucu değildir bunu unutmayalım. ALLAH’IN YEMİN EDEREK KOLAYLAŞTIRDIĞI DİNİ, LÜTFEN NEFİSLERİMİZİN ESİRİ OLUP ZORLAŞTIRMAYALIM, YOKSA BUNUN HESABINI VEREMEYİZ.

Namaz Allah ile bizlerin bir olduğu andır. RABBİMİZE ŞÜKRANLARIMIZI, İSTEKLERİMİZİ, DİLEKLERİMİZİ, ÜZÜNTÜLERİMİZİ İLETECEĞİMİZ ÇOK ÖNEMLİ BİR İBADETİMİZDİR. Namaz Allah ı zikirdir, tespihtir. Namaz Allah a açılan yoldur, kapıdır. Bizler bu kapıdan girerek, Rabbimize istediğimiz niyazda bulunur, istediğimiz isteklerimizi Rabbimize sunabiliriz. Allah buna sınır getirmeyip, YALNIZ ŞEKLİNİ BELİRLEMİŞSE, lütfen kendi nefislerimizde, beşeri fıkıh inançlarımızda şekillendirdiğimiz namazı, olmazsa olmaz diye sunmayalım, hata ederiz.

Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Çünkü çok ama çok zorlu bir dönemden geçiyoruz. Batıl, sanı ve rivayetler öyle güç kazanmış ki günümüzde, Kur’an din ve imanımızı yaşamamız için, yeterli açıklamanın olmadığı, herkesin anlayamadığı bir rehber olarak, yüksek bir yere asıldı. Böyle yaparak ona, saygı gösterdiğimizi zannediyoruz. Allah bizleri affetsin.

Saygılarımla